V drugi polovici septembra bodo v Krškem začeli rekonstrukcijo krožišč pri glavnem krškem mostu. Obe montažni krožišči, ki so ju postavili pred tremi leti in sta precej povečali pretočnost prometa, bodo zamenjali s trajno rešitvijo. Po napovedih občine naj bi dela potekala v treh fazah vse do konca leta. V mestni krajevni skupnosti investicijo sicer pozdravljajo, se jim pa zdi kritično predvsem obdobje gradnje.

»Začela se je šola in s tem šolski prevozi, kmalu pa bo zima, ki utegne dela tudi podaljšati. In tega se najbolj bojimo,« pravi predsednica krajevne skupnosti mesta Krško Nataša Šerbec. Na občini so želeli gradnjo začeti še v času dopustov, a se je zapletlo pri dobavi dilatacij za most. Skupna naložba krške občine in Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo je vredna 497.000 evrov.

Rekonstrukcija, ki jo bo izvajalo podjetje Kostak, poleg gradnje obeh krožišč z voznimi pasovi za kolesarje zajema tudi preplastitev, hidroizolacijo in zamenjavo dilatacij oziroma kovinskih elementov na mostu, ki so potrebni zaradi raztezanja mostne konstrukcije. V prvi fazi, ki bo potekala do začetka oktobra, bodo obnovili polovico krožišča na cesti Drnovo–Sevnica, torej na desnem bregu Save. Na krožišču bodo iz smeri Vidma, Drnovega in Sevnice postavljeni semaforji. Priključek z Narpla oziroma Trške Gore bo v tem času zaprt, obvoz bo skozi Goro ali Golek.

V drugi fazi do konca oktobra sledi rekonstrukcija druge polovice krožišča, dostop z Narpla bodo sprostili, popolnoma pa bo zaprt most do drugega krožišča oziroma do nadvoza nad železniško progo. Obvoz z desnega na levi breg Save proti Vidmu bo čez most pri krški hidroelektrarni, nato pa po obvoznici proti krožišču pri nadvozu. Takoj po koncu druge faze bodo promet skozi novo krožišče na cesti Drnovo–Sevnica sprostili.

Lažje bi bilo, če bi imeli še en most

Največ potrpljenja pa bo terjala tretja faza, ki bo trajala do konca leta in v kateri bosta zaprta most in nadvoz nad železnico. Gradbince v tej fazi čaka rekonstrukcija krožišča na videmski strani mostu, preplastitev vozišča na mostu, ureditev hidroizolacije ter zamenjava dilatacij. Obvoz iz Krškega oziroma s ceste Drnovo–Sevnica do Vidma bo po mostu pri hidroelektrarni in nato po obvoznici proti Vrbini (mimo objekta Gen energije) ali pa čez most v Brestanici in nato mimo Sotelskega proti mestu. V času prenove bosta tako most kot nadvoz odprta za pešce, še dodajajo na občini.

»Največja težava je v tem, da nam manjka obvoznica, ki bi bistveno sprostila promet v času zaprtja glavnega mostu. To bomo seveda najbolj občutili občani in občanke, kajti mi smo tisti, ki imamo dnevne opravke v mestu, ki je razdeljeno na dva dela, ki pa sta neločljiva celota. Če bi imeli še kak most, bi bilo to mnogo lažje,« razmišlja Šerbceva.

Toda po novem mostu pri Žadovinku in preostalem delu obvoznice, ki ju že gradijo, se bodo Krčani zapeljali šele marca 2019. V Krškem ju že težko čakajo, saj bosta mesto razbremenila predvsem tranzitnega prometa, ki predstavlja pomemben delež med več kot 11.500 vozili, kolikor jih po podatkih direkcije iz leta 2015 dnevno pelje skozi del mesta na desnem bregu Save, torej proti Sevnici oziroma Celju. Med njimi je 1000 tovornih vozil in 240 vlačilcev. »Če teh v času gradnje ne bodo že na avtocesti usmerjali proti Brežicam ali pa skozi Trebnje, bodo v Krškem imeli velike težave,« dodaja Šerbčeva.