Za komplet barvic na testu so odšteli med 0,99 in 9,99 evra. Za tiste z oceno dobro lahko odštejemo le 0,99 evra ali 9,99 evra, prav tako pa bomo z oceno nezadovoljivo našli barvice za 0,99 ali 7,99 evra. Žal pa potrošnikom, ki želijo izbrati barvice brez nepotrebnih kemikalij, navedbe na embalaži niso v pomoč.

Zahteven laboratorijski test prestale vse

Niti oznaka CE ni garancija, da izdelek ne vsebuje škodljivih snovi, prav tako ne navedba porekla izdelka (če je to sploh navedeno). Med barvicami, ki so prejele ocene nezadovoljivo, so tako tiste, proizvedene na Kitajskem, kot barvice iz EU (Avstrija, Nemčija …). Vse barvice so morale prestati zahteven laboratorijski test, nato pa so jih dali v roke še uporabnikom – odraslim, ki so ocenili njihovo obnašanje v praksi. Tako praktični kot tehnični del testa so vsi vzorci prestali brez večjih težav, z oceno od povprečno navzgor. A bistveno večje težave so se pokazale v kemijskem laboratoriju.

Težke kovine, policiklični aromatski oglikovodiki …

Barvice imajo otroci v rokah, a pogosto tudi v ustih. Proizvajalec z znakom CE sicer zagotavlja, da so barvice varne za uporabo, a je v tem primeru ta znak na precej majavih nogah. Potrošniške organizacije v primeru nevarnih snovi, kot so kemikalije, testirajo strožje od zakonodaje, zato so denimo preverili tudi vsebnost ftalatov, aromatskih aminov, policikličnih aromatičnih ogljikovodikov in (težkih) kovin v suhih barvicah. In kar 8 izmed 12, ki so na testu dobile oceno nezadovoljivo, so padle pri preverjanju vsebnosti kemikalij.

Suhe barvice so po zakonodaji pisala, ne igrače

Zaskrbljujoče je, da zakonodaja suhih barvic po zakonu ne obravnava kot igrače, kar pomeni, da so lahko škodljiva mehčala, policiklični aromatski ogljikovodiki in podobni toksini prisotni v barvicah, saj ni standardov, ki bi sploh določala njihovo varno količino. Pri tem je povsem jasno in znano, da otroci stopijo v stik z barvicami že zelo zgodaj, in da z barvicami ne le rišejo, ampak jih tudi grizljajo. Čeprav se morda zdi, da so količine nevarnih snovi majhne, pa ne smemo pozabiti na raznolike kemikalije, ki smo jim izpostavljeni tekom dneva pri uporabi različnih izdelkov, vse to pa se sešteva v koktajl kemikalij.

ZPS: Zagovarjamo previdnostni princip!

Kemikalije v igračah so skrita nevarnost, saj jih je brez laboratorijskih preiskav ne moremo zaznati, hkrati pa o škodljivosti kemikalij, predvsem koktajla kemikalij, kateremu smo izpostavljeni, vemo premalo. Otroci s kemikalijami v igračah stopajo v stik prek kože (z dotikanjem), sline (z lizanjem ali grizenjem), sluznice (ob vdihavanju) ali z zaužitjem. Tako škodljive snovi prehajajo v otrokov organizem in povzročajo alergije, se v organizmu kopičijo in trajno vplivajo na otrokovo zdravje. Prav zato potrošniške organizacije tudi pri izdelkih splošne rabe, s katerimi stopajo v stik otroci, zagovarjajo previdnostni princip. Tudi tokrat se je na testu izkazalo, da lahko kupimo barvice, ki dobro opravljajo svojo primarno nalogo brez nepotrebne uporabe kemikalij, zato tistih, ki jih vsebujejo, ne priporočajo.

Vir: www.zps.si