Da, moč in vpliv političnih strank je treba omejiti, pravzaprav spraviti jih nazaj, v neki za demokracijo sprejemljiv pravni okvir, saj se je njihovo delovanje razpaslo že čez vse meje, za ljudstvo že davno nesprejemljive. In vzpostavitev takšnega avtonomnega državljanskega centra – foruma pri VČPRS je prav gotovo (še) v pravem času in na pravem mestu.

V prenekaterem Petričevem predlogu detajlnejših rešitev najdem tudi svoje zamisli, le da sem njihovo oblikovanje in umestitev predvidela šele v nadaljevanju in sem za začetek tako predlagala pravno dopustno organizacijsko obliko, ki sploh omogoča sistemsko in sistematično reševanje problema, tudi strokovno podprto in hkrati nevtralno ter – kar je najpomembnejše – v dobro vseh ljudi. Vemo, da varuhi človekovih pravic in temeljnih svoboščin morajo (!) odločati in ravnati v dobro posameznika in skupin ljudi, ki so jim kršene človekove pravice v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil. Našteti organi in individualni funkcionarji so osebe javnega prava, človekove pravice pa so – praviloma pogosteje in v mnogo večjem številu – ljudem kršene tudi po osebah zasebnega prava. In s tem ter tudi v tem grem s svojim predlogom, ki je začel z mojo pobudo aktualni varuhinji (Dnevnik, 17. junija 2017) in svoj odziv na njen odgovor še pripravljam, naprej. Kakšen bo rezultat, še ne vemo, a mi je v uteho podatek, da je podobna ideja »zrasla« že pri varuhu samem, kar sem odkrila čisto po naključju in o tem tudi pisala (Dnevnik, 19. avgusta 2017).

Tisto, česar se resnično ne sme pozabiti ob sočasnem vedenju in občutenju posledic partitokracije, pa je, da s(m)o prebivalci zaradi tega močno oškodovani; praktično že od plebiscita dalje in z vsakim mandatom strankarske oligarhije bolj in bolj deležni vedno večje škode. Treba je namreč vedeti in tega nikakor ne pozabiti: z nepoštenimi volitvami niso oškodovani samo neizvoljeni kandidati in neizvoljene politične stranke, marveč smo oškodovani vsi volilci in volilke, posledično pa tudi naši otroci, cele družine in prebivalci Slovenije nasploh. Vsako leto bolj in več oškodovani. Tudi o tem bo treba spregovoriti…

Ida Čuden Rebula, Sežana