Z avtom sem se odpravila na planino Blato po cesti (gozdna cesta Stara Fužina–Voje–Vogar–planina Blato), za katero je treba plačati cestnino. V ceno naj bi bilo po uradnem vestniku Občine Bohinj (13. marec 2015) vključena cestnina plus parkiranje za en dan. Kakorkoli že, izkazalo se je, da so vsa uradna parkirišča na tem območju zasedena in da je avto zato treba pustiti ob cesti oziroma parkirati zunaj parkirišč ali drugih za to določenih mestih (torej kršiti 4. točko 22. člena odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera). Avtomobilov, ki so plačali cestnino (in s tem parkirišče) in kljub temu niso imeli možnosti parkirati na uradnih parkiriščih, je bilo po občutku nekje med 100 in 150.

Problem, ki se v tem primeru kaže, pa je sledeč:

Občina Bohinj oziroma Krajevna skupnost Stara Fužina pobira cestnino za omenjeno cesto tudi, ko so vsa uradna parkirišča, do katerih ta cesta vodi (parkirišče na planino Blato in parkirišče na Vogarju), že zasedena (kot omenjeno, gre za visoko število avtomobilov, ob vikendih verjamem da tudi 200 ali več). To pomeni, da občina spodbuja oziroma zahteva parkiranje izven uradnih parkirišč, pri čemer se to dogaja na območju Triglavskega narodnega parka. Ta praksa pa je izrazito nasprotje siceršnje občinske politike, ki ima zelo stroge predpise in kaznovalno politiko do parkiranja zunaj parkirišč. Tako je očitno, da se predpisi na območju obravnavane gozdne ceste ne izvajajo, zelo verjetno zaradi finančnih interesov občine/krajevne skupnosti.

Vprašanja torej so:

– za občino Bohinj: kolikšno je število uradnih parkirišč na območju gozdne ceste Stara Fužina–Voje–Vogar–planina Blato? In koliko je dnevno izdanih računov za uporabo te ceste (in parkiranje) ob vikendih? Ker je ob obisku območja očitno, da prihaja do neusklajenosti, se postavi vprašanje, zakaj občina krši lastne predpise? Čemu ta dvoličnost?

– za TNP: po neuradnih podatkih nadzornik TNP, ki deluje na območju Bohinja, ve o tej praksi. Za TNP se torej postavlja vprašanje, zakaj nadzorniki TNP ne ukrepajo in kaznujejo vseh napačno parkiranih avtomobilov ob tej cesti (v območju TNP je namreč parkiranje zunaj parkirišč prepovedano)? Vse namreč kaže na tihi dogovor med občino in TNP (TNP ne izvaja nadzora na tem območju in ne izdaja kazni za napačno parkirane avtomobile, ker je tu finančni interes občine pobrati čim več dajatev za cestnino, četudi to pomeni kršitev občinskih predpisov in predpisov TNP).

– za Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki: enako vprašanje kot za TNP.

Zavedam se, da je takšnih in podobnih problemov, o katerih je mogoče poročati, veliko. Kakorkoli že, morda boste tudi vi mnenja, da si opisano neustrezno (nezakonito?) ravnanje tako občine Bohinj, TNP in redarstva zasluži temeljitejšo obravnavo in javno izpostavljenost.

Špela Sajovic, Kranj