Prebivalci ljubljanske Ilovice in vasi na robu Ljubljanskega barja se še dobro spominjajo poplav septembra 2010, ki so prizadele tudi njihove domove. Februarja letos so ob naraščanju Ljubljanice zaradi spomladanskega deževja na več državnih inštitucij poslali poziv, naj vendarle izvedejo protipoplavne ukrepe, ki so bili opredeljeni leta 2012. Te dni so povsem enako sporočilo odgovornim poslali še enkrat, ker po besedah prebivalcev v pol leta niso dobili nikakršnega odgovora, protipoplavni ukrepi pa so še vedno le črka na papirju.

Ker protipoplavni ukrepi, ki so bili potrjeni leta 2012, niso bili izvedeni, je del Ilovice ponovno poplavilo novembra 2014. »Stroški sanacije poplavljenih hiš so bili zelo visoki. Ker niso bili izvedeni sprejeti protipoplavni ukrepi, razmišljamo o tožbi zoper državo za povrnitev stroškov sanacije in odpravljanje posledic vdrtja vode na območje Ilovice,« so državi sporočili tamkajšnji stanovalci.

Zapornice bo uredila občina

Eden od pomembnih ukrepov za zaščito tega območja je gradnja zapornic v dveh prepustih pod južno ljubljansko obvoznico. Te bi »v primeru poplav preprečevale, da bi na območje Ilovice vdrla poplavna voda, kot se je zgodilo med poplavami v letih 2010 in 2014«, so poudarili krajani. Na direkciji za vode so povedali, da bi zapornice zmanjšale poplavno ogroženost le za manjše območje, zato je njihova gradnja odgovornost Mestne občine Ljubljana, ki je tudi uradno investitorica tega projekta.

Ob tem velja omeniti, da je pred leti debata o gradnji potrebnih zapornic potekala predvsem okoli tega, kdo jih je sploh dolžan postaviti. Še novembra 2014 je občina na svoji strani za pobude občanov enemu od občanov odgovorila, da bi zapornici morala zgraditi država oziroma družba za avtoceste. Na Darsu pa so se leta 2015 zagovarjali, da niso seznanjeni z nikakršnimi protipoplavnimi ukrepi na območju naselja Ilovica, za katere bi bili zadolženi. Na koncu so na občini sklenili zapornici urediti sami.

Na direkciji so zagotovili, da so občini novembra lani izdali projektne pogoje. Aprila letos pa so ji izdali še vodno soglasje za gradnjo zapornic pod avtocesto, kar kaže, da so se določeni postopki le začeli premikati. V kateri fazi je trenutno ta projekt in kdaj predvidoma bo občina začela graditi zapornici, smo želeli preveriti na ljubljanski občini. Na njihove odgovore še čakamo.

Predlagajo še druge ukrepe

Stanovalci Ilovice, ki so se obrnili na državne ustanove, so predlagali tudi, naj se država nemudoma loti čiščenja rečne struge Ljubljanice na mestih, kjer je najbolj oviran oziroma zmanjšan pretok vode. Pri tem so se oprli na ugotovitve iz študije mag. Andreja Vidmarja s fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Takšne točke so denimo pod mostom južne ljubljanske obvoznice pri sotočju Ljubljanice in Ižice, pri sotočju Ljubljanice in Malega grabna, čiščenja pa bi bila potrebna tudi struga Ljubljanice v središču mesta. Prav tako so predlagali odstranitev ostankov nekdanjega jezu na območju Špice in čiščenje vseh vodotokov in jarkov za odvodnjavanje.

Na direkciji za vode so dejali, da je bila nedavno po naročilu občine izvedena analiza možnih ukrepov, ki bi zmanjšali poplavno ogroženost tega dela Ljubljane. Analizirani naj bi bili tudi zgornji predlogi. »Ugotovljeno je bilo, da je vpliv njihove izvedbe na zmanjšanje poplavne ogroženosti tega območja minimalen,« so povedali na direkciji za vode, kjer zato menijo, da izvedba predlaganih ukrepov v tolikšnem obsegu ni smiselna.