Breginjsko družinsko podjetje Kovinski izdelki Hrast za nedoločen čas zaposli CNC-operaterja z ustrezno izobrazbo s področja strojništva in obdelave kovin. Delo je večizmensko, prijave kandidatov, ki imajo vsaj enoletne delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu, pa sprejemajo na e-naslovu: mitja.hrast@kovinski-izdelki.si do 10. septembra. Dvoizmensko delo za nedoločen čas čaka izbranega kandidata, ki se bo prijavil na odprto delovno mesto za CNC-operaterja v metliškem podjetju Evrostroj. Prijave do konca avgusta sprejemajo na naslovu e-pošte: racunovodstvo@evrostroj.si.

Kar 30 delovnih mest za CNC-operaterje oziroma strojne operaterje je prostih v šentjernejskem hitro rastočem podjetju Podgorje, ki je specializirano za ploskovno pohištvo. Podjetje bo izbranim kandidatom, ki jih bodo zaposlili najprej za eno leto, ponujalo 1000 evrov bruto plače, prijave pa sprejemajo na e-naslovu: majda.kranjc@podgorje.si do petka, 8. septembra. Ker v Sloveniji CNC-operaterjev ne dobijo, bodo zaposlovali tudi delavce iz Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Podjetje, ki želi ustvariti razmere za delo, ki bodo zaposlene spodbujali za trajnejše delo pri njih, počasi prehaja s triizmenskega na dvoizmensko delo.

»Dobri pogoji za delo in dobri odnosi so za mlade bolj pomembni kot višina plače, zato je tudi fluktuacija med njimi večja. Ker je povpraševanje po CNC-operaterjih veliko, jih bodo privabila in zadržala torej tista podjetja, ki temu namenjajo več pozornosti,« pojasnjuje Majda Kranjc iz podjetja Podgorje.

Družinska gazela iz Rač, podjetje Orodjarstvo Gorjak, pa za nedoločen čas zaposli CNC-operaterja pripravnika. Prijave kandidatov sprejemajo le še do ponedeljka, 28. avgusta, na naslovu e-pošte: tajnistvo@orodjarstvo-gorjak.si. jpš