»Razmere na trgu dela so se v zadnjih letih občutno izboljšale. Ob nadaljnji krepitvi gospodarstva tudi letos pričakujemo povečanje zaposlenosti in ugodna gibanja na trgu dela,« je na današnji tiskovni konferenci povedala ministrica za delo Anja Kopač Mrak. Ob tem je opozorila, da v podjetjih že prihaja do pomanjkanja delavcev in »boja za kadre«. »Tega pa se lahko delavci v prihodnjih letih le veselijo,« je dejala Kopač-Mrakova, ki pričakuje, da bodo spremenjene razmere vplivale tudi na dvig plač v gospodarstvu in spodbudile nov plačni dogovor med delodajalci in sindikati.

Letos se bo zaposlilo kar 70.000 brezposelnih

Podatki zavoda za zaposlovanje kažejo, da se je število registriranih brezposelnih, ki jih je bilo konec julija 84.674, v enem letu zmanjšalo za skoraj 15 odstotkov, medtem ko je število delovno aktivnih naraslo na približno 850.000, kar je skoraj 33.000 več kot pred letom dni. Potrebe po delavcih so se v primerjavi z lanskim letom povečale kar za četrtino. Še posebej spodbuden je upad brezposelnosti med mladimi, v starosti od 15 do 29 let, ki se je od julija lani zmanjšala za 22 odstotkov, od konca leta 2013 pa se je več kot prepolovila.

Delodajalci po anketi Zavoda za zaposlovanje RS pričakujejo, da bodo v letošnjem drugem polletju potrebovali več kot 25.000 delavcev in odprli približno 12.700 novih delovnih mest. Največjo rast števila zaposlenih napovedujejo v gradbeništvu ter v zaposlovalnih agencijah, precej optimistični pa so tudi v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, prometu in skladiščenju ter v predelovalnih dejavnostih. Po oceni zavoda za zaposlovanje se bo v letošnjem letu zaposlilo 70.000 brezposelnih, kar je precej nad dolgoletnim povprečjem. Ob koncu leta naj bi bilo na zavodu prijavljenih okoli 88.000 brezposelnih ali 11,7 odstotka manj kot konec decembra lani.

Med brezposelnimi vse več starejših delavcev

Vse pa ni tako rožnato. Generalna direktorica zavoda za zaposlovanje Mavricija Batič je opozorila, da se že več kot tretjina (36,2 odstotka) delodajalcev srečuje s pomanjkanjem ustreznih delavcev. Delodajalci imajo največ težav z zaposlovanjem v tehničnih poklicih, pri katerih je potrebno specifično poklicno znanje, in v poklicih, ki zahtevajo specifičen delovni urnik, so slabše plačani ali fizično zahtevni – še zlasti v gradbeništvu, prometu in skladiščenju. Primanjkuje zlasti voznikov težkih tovornjakov in vlačilcev, delavcev za preprosta dela, varilcev, zidarjev, kuharjev, natakarjev ter orodjarjev.

Po besedah Anje Kopač Mrak bi lahko pomanjkanje delavcev že do leta 2020 ogrozilo gospodarsko rast. Rešitev vidi v boljši povezanosti trga dela z izobraževanjem, kjer so, kot je dejala, z uvedbo vajeništva naredili pomemben korak, ter v spremembi odnosa delodajalcev do starejših delavcev. Število brezposelnih, starejših od 50 let, se sicer zmanjšuje, a prepočasi, zaradi tega se je njihov delež v celotni strukturi brezposelnih z dobrih 30 odstotkov ob koncu leta leta 2014 povečal na 40 odstotkov. »Delodajalci starost pogosto povezujejo s slabšo izobrazbeno strukturo, manjšo fleksibilnostjo, zdravstvenimi težavami in zmanjšano produktivnostjo. Zaradi tega je med starejšimi tudi največ dolgotrajno brezposelnih, kar pa jim še dodatno otežuje vrnitev na trg dela,« je opozorila Kopač-Mrakova.

Nove subvencije za zaposlitev starejših

Da bi spodbudili zaposlovanje starejših in dolgotrajno brezposelnih, so na ministrstvu v okviru aktivne politike zaposlovanja pripravili več novih programov subvencioniranih zaposlitev. Tako bodo v prihodnjih dneh začeli nov program Aktivni do upokojitve, namenjen osebam, starejšim od 55 let, ki so vsaj en mesec prijavljene v evidenci brezposelnih. Subvencija za zaposlitev za nedoločen čas oziroma do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev bo 13.000 evrov, delodajalci pa jo bodo prejeli v dveh delih. Prvi del v višini 10.000 evrov bodo dobili po 24 mesecih, dodatnih 3000 evrov pa, če bo delavec zaposlitev ohranil še šest mesecev.

Starejšim in drugim težje zaposljivim osebam je namenjen tudi v začetku avgusta objavljen javni razpis Zaposli.me. Subvencija znaša od 5000 do 7000 evrov, zavod pa jo bo izplačal v dveh delih, ob zaposlitvi in po enem letu. Ministrstvo predvideva, da se bo v program, za katerega je do leta 2019 na voljo 51 milijonov evrov, vključilo skoraj 10.000 oseb. Prihodnji mesec se bo začel še program Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, ki naj bi delodajalcem pomagal pri delu s starejšimi zaposlenimi. Za program, ki bo stal 30 milijonov evrov, je pripravljenih več kot 60 delavnic.

Za aktivno politiko zaposlovanja bo letos in prihodnje leto skupaj namenjenih 188,9 milijona evrov, od tega okoli 80 milijonov evrov iz proračuna in 108 milijonov evrov iz sredstev Evropskega socialnega sklada. V teh dveh letih želijo na trg dela vključiti okoli 54.500 oseb, pri čemer bi jih delodajalci več kot 28.000 tudi neposredno zaposlili.