Trenutno zapuščena mala loža pod levim krilom Pretorske palače, mimo katere se z osrednjega koprskega trga odpira pot v Čevljarsko ulico, bo prihodnjo sredo na dražbi. Arhitekturno dediščino iz 13. stoletja, ki je neločljivo povezana z zaščiteno Pretorsko palačo, je koprska občina leta 2006 skupaj s pripadajočo stavbo prodala zasebniku, nazadnje jo je imelo v lasti podjetje MTN. To je končalo v stečaju, mala loža pa v stečajni masi.

Vmes je prostor najemal bližnji slaščičar, za njim so si jo prisvojili brezdomci. Prihodnjo sredo jo bo stečajni upravitelj ponudil na javni dražbi. Izklicna cena znaša dobrih 56 tisočakov. Več pobudnikov se je zato obrnilo na koprsko občino in ji predlagalo, naj ložo odkupi, poskrbi, da ostane javno dobro, in jo tako znova vrne občanom.

Javnost: Rešite malo ložo

»Tudi zato, ker želi občina pridobiti naziv evropske destinacije odličnosti kulturnega turizma, vas pozivamo, da rešite malo ložo, da se torej kot občina udeležite javne dražbe in pridobite nazaj tisto, kar bi moralo služiti kot javni prostor, prostor za občanke in občane,« sta občinsko oblast k nakupu pozvala koprski poslanec Matej Tašner Vatovec in občinska svetnica Maja Tašner Vatovec. Poleg njiju se za isti cilj trudijo v gibanju Skupaj, v katerem zbirajo podpise pod pobudo, naj občina naredi vse, da lastnik lože ne postane zasebnik in lastninska ter arhitekturna celovitost Pretorske palače ne bosta ogroženi. »Izkazalo se je namreč, da ideja o prodaji tega prostora ni obrodila sadov. Loža je ostala prazna in brez vsebine. Občina ne bi smela zanemariti njene bogate kulturne zgodovine in bi ji morala dati vsebino,« meni koordinator gibanja Alan Medveš. Podpise pod peticijo fizično in na spletu zbirajo vse do dražbe.

Poleg tega v gibanju občino pozivajo, naj pojasni prodajo lože pred 11 leti. Prepričani so namreč, da je šlo za negospodarno dejanje in nepregledno prodajo. Občina je namreč pred prodajo v obnovo Pretorske palače, katere neločljivi del je tudi loža, vložila 3,4 milijone evrov.

Občina: Tistega, kar smo prodali, ne bomo kupovali nazaj

Občina pobude, po njenem odgovoru sodeč, ne bo sprejela. Sporočili so, da nepremičnine na Čevljarski ulici ne potrebujejo za opravljanje svojih nalog, da nikoli ni šlo za objekt javnega značaja in da zanj ne nameravajo uveljavljati predkupne pravice. »Je pa treba pojasniti, da s prodajo kulturna in zgodovinska dediščina ne bosta ogroženi, saj je za morebitni poseg v objekt treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Zaradi navedenega je bojazen, da bi v rokah novega lastnika prišlo do skrunitve spomenika oziroma njegovega uničenja, odveč. Ne nazadnje to ni edini spomenik, ki je v zasebni lasti, saj je vse mestno jedro spomeniško varovano,« odgovarjajo na občini.

Sprašujejo se tudi, ali ima javnost sploh interes, da to postane javni prostor. »Na koprski občini nismo dobili pobud oziroma opazili interesa javnosti za umestitev kakršne koli vsebine v ta prostor,« pojasnjujejo. Zanimanje zanjo so medtem že napovedali v podjetju za poslovanje z nepremičninami Dom Koper v lasti družine nekdanjega uspešnega jadralca Gašperja Vinčeca. Podjetje je letos že kupilo sosednjo hišo Galli, ki je prav tako zaščiteni spomenik lokalnega pomena.