V času glavne turistične sezone v prestolnico pripelje vsaj trideset turističnih avtobusov na dan, je pokazala analiza, ki so jo v javnem zavodu Turizem Ljubljana s podjetjem Interstat opravili pred dvema letoma. Po takratnih podatkih se s turističnimi avtobusi dnevno v Ljubljano pripelje okoli 900 potnikov, med katerimi je približno 500 enodnevnih obiskovalcev, preostali v glavnem mestu prenočijo. Raziskava iz leta 2015 je še pokazala, da se skupine s turističnih avtobusov v mestu zadržijo od tri do šest ur.

Ker turistični obisk prestolnice vsako leto podira rekorde, je zdaj število avtobusov, ki se vsak dan pripeljejo v mesto, najbrž še nekoliko višje. Aktualnejše podatke bodo v zavodu sicer imeli prihodnje leto, ko nameravajo raziskavo o številu in navadah skupin turistov, ki Ljubljano obiščejo s turističnimi avtobusi, ponoviti.

Skupno je v prestolnici turističnim avtobusom zdaj na voljo skoraj sto parkirnih prostorov za kratkočasno ali časovno neomejeno parkiranje na devetih lokacijah. Parkirišč je dovolj, ob tem ocenjujejo v javnem zavodu. »Parkirišča za avtobuse so zelo dobro urejena, izdelane imamo tudi večjezične zemljevide v fizični in elektronski obliki, ki jih distribuiramo našim in tujim organizatorjem potovanj. Tudi povprečna ocena zadovoljstva voznikov z ureditvijo dostopa do mestnega središča je relativno visoka, nadpovprečno pri voznikih, ki parkirajo v Tivoliju,« dodajajo v Turizmu Ljubljana.

Gneča in manjkajoče sanitarije

Medtem ko so vozniki avtobusov z možnostmi parkiranja zadovoljni, pa je zadovoljstvo precej manjše pri nekaterih občanih. »Rada bi opozorila na težave, povezane z vse večjim številom turističnih avtobusov v Streliški ulici. Razen hrupa in onesnaževanja okolja bo skrb zbujajoč problem zdaj očitno predstavljalo tudi dejstvo, da ni sanitarij,« se je na ljubljansko mestno občino prek portala Pobude meščanov obrnila občanka. Opozorila je, da bi morali z že tako prometno obremenjene ulice »neznosen hrup avtobusov in turistov, onesnaževanje neposredno pod Gradom ter fekalije prestaviti na za to primerno in urejeno mesto«. Drugi Ljubljančan je občino prav tako opozoril na pomanjkanje sanitarij pri parkirišču P+R na Dolgem mostu. »Če ni nobenih stranišč, bi to morali čim prej urediti, saj je to pogosta začetna ali prestopna lokacija (čarter) avtobusov, pa tudi sicer prometna postaja za druge vrste prevoza.«

Na Dolgem mostu lahko parkira največ enajst avtobusov. »Sistem zbirnih središč P+R  je zasnovan tako, da je namenjen voznikom, ki svoje vozilo pripeljejo do obrobja prometne zgostitve, ga parkirajo na za to namenjenem parkirišču in pot v središče mesta nadaljujejo z javnim potniškim prometom,« pojasnjujejo na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet. Dodajajo, da so s parkirnimi prostori za turistične avtobuse tam omogočili »primeren postanek turističnih avtobusov in lažji ter varnejši prestop potnika iz osebnega vozila na turistični avtobus, vendar projekt ni predvideval postavitve sanitarij za vse uporabnike P+R, ampak samo za voznike avtobusov mestnega potniškega prometa.«

V Streliški ulici so za turistične avtobuse trenutno urejeni štirje parkirni prostori, kjer lahko vozniki ustavijo za največ petnajst minut. Na očitek o preveliki obremenjenosti parkirišča in pomanjkanju sanitarij so na občini odgovorili, da so parkirni prostori za turistične avtobuse urejeni tudi na drugih lokacijah, poleg tega pa so v središču mesta brezplačna javna stranišča, medtem ko morebitne kršitve nadzorujeta policija in mestno redarstvo.

Letos že več kot 300 prekrškov

Bolj kot pomanjkanje parkirnih prostorov za avtobuse ali njihova urejenost na občini kot problem prepoznavajo neupoštevanje pravil prav na časovno omejenih parkirnih prostorih. Vstopno-izstopne točke, kot v Turizmu Ljubljana imenujejo parkirne prostore s časovno omejenim parkiranjem, so ob Streliški ulici urejene še na Miklošičevi (dva parkirna prostora) in Vilharjevi cesti (štirje parkirni prostori).

Na teh lokacijah lahko vozniki turistične avtobuse parkirajo za največ deset ali petnajst minut, torej ravno toliko, da skupina turistov vstopi ali izstopi iz avtobusa. »Po mestu se gostje premikajo peš, avtobusi pa jih pobirajo in odlagajo na vstopno-izstopnih postajališčih, ki so oziroma bodo po prenovah urejena tudi v Šubičevi in Dalmatinovi ulici. Drugih tovrstnih ureditev za zdaj ne načrtujemo,« so še dodali v Turizmu Ljubljana in občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.

A pogosto vozniki avtobusov časovne omejitve ne upoštevajo. »Z rednimi, vsakodnevnimi nadzori na omenjenih lokacijah želimo preprečiti parkiranje turističnih avtobusov za daljše časovno obdobje in parkiranje vozil, ki jim parkirišča niso namenjena,« pravijo v mestnem redarstvu, kjer so samo letos na omenjenih lokacijah našteli že več kot tristo prekrškov. »Najpogosteje prihaja do kršitev kratkotrajnega parkiranja, velikokrat pa parkirišča, namenjena turističnim avtobusom, zasedajo tudi osebna in druga vozila,« opažajo v mestnem redarstvu. Poleti zaradi povečanega števila turistov nadzor na parkiriščih za avtobuse okrepijo.