Z izvedbo tretje faze sanacije Kamniške Bistrice od jezu Titan do mosta pri Sparu so na državni ravni že lani in predlani bistveno izboljšali poplavno varnost na območju Kamnika. Na občini pa se zavedajo, da jim bosta celovito varnost zagotovili šele izvedbi prve in druge faze sanacije vodotoka, ki ju je vlada prejšnji teden uvrstila v veljavni načrt razvojnih programov 2017–2020. Vrednost del na odseku od mostu na kamniški obvoznici nad Volčjim Potokom do jezu Titan je ocenjena na več kot milijon evrov.

V vladi so poudarili, da naj bi z 1.069.000 evrov (skupaj z DDV) vredno naložbo zagotovili poplavno varnost urbaniziranega območja Kamnika in preprečili nastajanje nadaljnje škode na obstoječi vodni infrastrukturi.

Poplavilo 80 hektarjev zemljišč

V občini Kamnik se še vedno spominjajo posledic stoletnih novembrskih poplav leta 1990, ko je bilo v okolici mesta poplavljenih skoraj 80 hektarjev zemljišč. Za jezom pri tovarni Titan je nastalo kar 45 hektarjev veliko poplavno območje, ki je segalo vse do tovarne Stol. Poplavljeno je bilo tudi celotno območje Stahovice vključno s tamkajšnjo industrijo. Poplavna voda je poškodovala 24 stavb in prizadela 11 tovarn (Svit, Alprem, Kemijska industrija Kamnik…), naštevajo na občini. Dodajajo, da so povzročale lokalno prelivanje Mlinščice tudi kasnejše manjše poplave s povratno dobo 10 do 20 let, ki so jih po lastnih močeh omilili z interventnimi ukrepi občinskih enot za zaščito in reševanje.

Da je ostalo, kljub delno izvedenim protipoplavnim ukrepom in sanaciji nasipa v Šmarci, območje še vedno poplavno ogroženo, so jih znova opomnile poplave pred petimi leti, zaradi katerih so izvedli začasne interventne ukrepe za razbremenjevanje na levem bregu Kamniške Bistrice in aktivirali ukrepe za izvedbo prve faze. Visoke vode so znova udarile aprila letos, ko so poškodovale desno brežino v dolžini približno 50 metrov dolvodno od jezu Stol, kar je ogrozilo glavni kolektor čistilne naprave. Kot pravijo na občini, so zato interventni načrti za sanacijo že v pripravi.

Kolesarska pot in obnova mostu

Sicer pa sta na območju občine Kamnik poplavno najbolj ogroženi dve območji – Stahovica in Nožice. Na občini razložijo, da je že izvedena tretja faza protipoplavnih ukrepov zaščitila območje Titana, druga naj bi zmanjšala poplavno ogroženost na območju obvoznice, prva pa (v sodelovanju z občino Domžale) na območju Nožic. Pričakujejo, da bo druga faza naložbe zaščitila predvsem območje poslovne cone Stol, prva pa območje Kamniške Bistrice ob naselju Stahovica. Ob tem ne pozabijo pristaviti, da tudi sami niso stali križemrok in čakali zgolj na državo. Z že izvedenimi lokalnimi ukrepi so si kot prva občina v Sloveniji prislužili tudi certifikat združenih narodov »My city is getting ready«.

Posebno pozornost ves čas posvečajo tudi sodelovanju z Direkcijo za vode RS in koncesionarjem Hidrotehnikom na področju vzdrževanja vodotokov in vodne infrastrukture, saj je treba strugo Kamniške Bistrice in zaplavne pregrade redno čistiti naplavin, vodno infrastrukturo pa vzdrževati in sanirati, so še povedali na občini, kjer že načrtujejo, da bodo v državno naložbo vpletli tudi nekaj lokalnih naložb. V sklopu prve faze načrtujejo umestitev povezovalne kolesarske poti vzdolž Kamniške Bistrice in sanacijo občinskega mostu v naselju Šmarca.