V tednu, ki smo ga kot družina vsak dan preživljali ob dedkovi bolniški postelji, smo izkusili veliko predanost in profesionalnost vsega osebja na internističnem oddelku jeseniške bolnišnice. Prijaznost vseh zaposlenih v obdobju dopustov, ko je obremenjenost zagotovo še večja, je bila brez primere.

Po hodnikih bolnišnice je izobešena vizija postati najboljša slovenska bolnišnica z odgovornostjo do pacientov in profesionalnega odnosa do dela. Posebna vrednota je pozitivno delovno vzdušje, empatičen in prijazen odnos do pacientov in sodelavcev.

V družini imamo veliko primerljivih izkušenj z zdravstvenimi sistemi, tako javnimi kot zasebnimi, v tujih zahodnih državah. Predstave, da se tam cedita med in mleko, so daleč od resnice.

Ob vseh kritikah in polemikah in lomljenju kopij zaradi zdravstvenega sistema v zadnjem obdobju se vse premalokrat zavedamo prednosti, ki smo jih v Sloveniji deležni.

Ubrano delo zdravstvenih ekip je mogoče samo s predanostjo posameznikov, ki se odraža v odnosu do pacientov.

Ne glede na brezizhodno diagnozo so zdravniki in medicinske sestre za našega dedka storili vse, kar je bilo v njihovi moči, in tudi nas svojce obravnavali z izjemno tankočutnostjo. Za vse zaposlene, s katerimi smo se dnevno srečevali, je vizija, ki so si jo zastavili, že del njihovega vsakdana.

Zato vsem zdravnikom, medicinskim sestram in podpornemu osebju izražamo iskreno spoštovanje in se zahvaljujemo za njihov profesionalizem in predanost, ki jo izkazujejo bolnikom.

Irena Sodin, Bled