Vozniki lahko na cesti med Kočevjem in Ljubljano v naslednjih mesecih znova pričakujejo vsaj eno zaporo. Družba CGP bo najpozneje v štirinajstih dneh začela prestavljati del glavne ceste pri naselju Stara Cerkev. Ta je potrebna zaradi zagotovitve varnejšega križanja železniške proge in cestišča ter ureditve slabše preglednega cestnega odseka, kjer se vozila po zavijanju hitro znajdejo na železniških tirih.

Včeraj so predstavniki občine Kočevje in državne direkcije za infrastrukturo podpisali pogodbo z družbo CGP, ki bo prestavila del državne ceste Žlebič–Kočevje za potrebe ureditve nivojskega prehoda Stara cerkev za približno 730.000 evrov brez DDV. Naložba je za občino zelo pomembna, saj je to še en korak do moderne železniške povezave, je povedal kočevski župan Vladimir Prebilič. Desetino naložbe bo krila občina, preostalo pa bo prispevala direkcija za infrastrukturo.

Cesta bo na približno dvokilometrskem odseku med Staro Cerkvijo in Mrtvicami bolj geometrijsko poravnana, zavijanje pa bo potekalo pod kotom 90 stopinj. Uredili bodo ločene zavijalne pasove za zavijanje proti Stari Cerkvi in vasi Koblarji ter dosegli upočasnitev hitrosti tudi s fizičnimi ločnicami med pasovi. Obenem bodo ob cesti uredili kolesarsko stezo, ki bo sicer del načrtovane kolesarske povezave Škofljica–Kočevje. Ker bodo na tem mestu uredili železniški nivojski prehod z zapornicami, bodo ukinili prehoda čez železniške tire ob robu Koblarjev in v samem naselju Stara cerkev.

Dela mora CGP končati v treh mesecih, medtem ko naj bi modernizacijo približno 50-kilometrske kočevske železniške proge sklenili leta 2019. V tretji fazi naj bi zavarovali tudi nivojske prehode. sta, dv