V UKC Ljubljana so lani po daljšem času ponovno opravili presaditvi ledvic živega darovalca, kar ima za prejemnika prednosti v primerjavi s presaditvijo ledvice umrlega darovalca. Obujen program presaditve ledvice živega sorodnega darovalca je eden presežkov transplantacijske medicine lani pri nas, kaže nedavno objavljeno poročilo o darovanju in presaditvah organov in tkiv v letu 2016. Pripravili so ga pri Slovenija-transplantu, zavodu, ki koordinira in povezuje to dejavnost pri nas.

Organi

Na zadnji lanski dan je na presaditev organa čakalo 119 bolnikov. Med njimi jih je največ, 50, čakalo na presaditev srca, 47 ledvice, 17 jeter, tri ledvice in trebušne slinavke ter dva trebušne slinavke. Takšen vrsti red je presenetljiv, saj povsod po svetu v čakalnih seznamih za presaditev število bolnikov z odpovedjo ledvic presega število bolnikov z napredovanim srčnim popuščanjem.

Slovenski bolniki čakajo na presaditev srca, jeter ali ledvice v povprečju manj kot leto dni, kar je v primerjavi z drugimi državami dokaj kratka čakalna doba. Od leta 2000, ko se je Slovenija priključila mreži za izmenjavo organov Eurotransplant, se je število čakajočih na presaditev ledvice zmanjšalo za polovico, nasprotno pa se je število bolnikov, ki čakajo na presaditev srca, povečalo za sedemkrat.

Organe je lani darovalo 41 umrlih ljudi. V primerjavi z drugimi članicami Eurotransplanta se je Slovenija po številu umrlih darovalcev na milijon prebivalcev uvrstila na četrto mesto. V bolnišnicah so sicer ugotovili še 13 umrlih bolnikov, ki bi lahko darovali organe, a so njihovi svojci to odklonili. V Sloveniji imamo v primerjavi z drugimi državami dokaj nizko stopnjo odklonitev svojcev, kar po mnenju Slovenija-transplanta kaže na visoko zaupanje ter podporo splošne javnosti delovanju donorske in transplantacijske dejavnosti. Največ darovalcev pridobijo v UKC Ljubljana, kjer imajo največ postelj v enotah intenzivne terapije, kjer se sicer zdravi večina bolnikov, ki po smrti darujejo organe. Veliko darovalcev odkrijejo tudi v SB Celje.

Umrli darovalci organov so lani podarili 135,5 organa; zaradi manjšega števila umrlih darovalcev je to število nekoliko nižje od preteklega leta. V UKC Ljubljana, našem edinem transplantacijskem centru, so opravili 117 presaditev organov, kar ustreza številu presaditev v zadnjih nekaj letih. Po številu presajenih organov na milijon prebivalcev smo pri vseh organih nad povprečjem držav Eurotransplanta. Največ je bilo presaditev ledvic; po številu presaditev src na milijon prebivalcev pa je Slovenija zadnja leta v samem svetovnem vrhu. Od leta 1970 do konca lanskega leta so v UKC Ljubljana presadili 1740 organov, med njimi 1077 ledvic.

Tkiva in celice

Presaditev krvotvornih matičnih celic (KMC) je najbolj razširjena oblika celičnega zdravljenja, saj se na tak način zdravi več kot 70 bolezni, pri določenih hematoloških obolenjih pa je glavna terapevtska in tudi edina možnost za ozdravitev. Sodoben način zdravljenja s KMC v optimalnih pogojih dosega več kot 90-odstotno uspešnost. Za takšen uspeh pa je potrebno dobro imunsko ujemanje darovalca in prejemnika. Če je mogoče uporabiti bolnikove lastne KMC, to imenujejo avtologno darovanje. Če to ni mogoče, iščejo drugega darovalca, ki je s prejemnikom v sorodu ali pa ne. Darovanje drugega darovalca imenujemo tudi alogenično, pri čemer iščejo darovalca najprej v Sloveniji in nato v tujini. Lani so v UKC Ljubljana opravili 127 presaditev KMC, od tega 86 avtolognih. Pri 41 presaditvah KMC drugega darovalca je bilo 15 sorodnih in 26 nesorodnih.

Roženice presajajo v dveh transplantacijskih centrih: na Očesni kliniki v UKC Ljubljana ter na Oddelku za očesne bolezni v UKC Maribor. Lani so v UKC Ljubljana pridobili 104 roženice mrtvih darovalcev in jih presadili 83. Na presaditev roženice čaka 153 bolnikov, ki jih vodijo na ljubljanski očesni kliniki. V UKC Maribor so lani opravili eno presaditev roženice, na presaditev pa čaka 12 bolnikov, ki se zdravijo v ambulanti za keratoplastiko.

Za potrebe zdravljenja v Sloveniji pridobivajo tudi druga tkiva in celice, kot so koža, kosti, mehkokostni presadki, hrustanec in reproduktivne celice.