Ni nam verjeti, da želi država ustvarjati družbeno razliko med lastnikom individualnega stanovanjskega objekta in lastnikom stanovanja v večstanovanjskem objektu, kjer se eden lahko na domačem dvorišču oskrbuje z energentom, uporabnik stanovanja v bloku pa se ne more. Domnevati pa nam je, da je država oziroma za to zadolžena ministrstva preprosto pozabila/spregledala možnost oskrbe z energijo v večstanovanjskih objektih uporabnikom. Pričakovali bi, da je v urejenem okolju poskrbljeno tudi za »takšno« malenkost, pa čeprav samo deklaratorno. Ko se bo pristopilo k urejanju te problematike, bo ugotovljeno, da marsikje niso določena niti funkcionalna zemljišča, ki pripadajo posameznemu objektu.

Nekatere občine so že pristopile k postavitvi javnih polnilnic, druge so pričele razmišljati, kako reševati to odprto vprašanje, le stanovalcem v stanovanjskih objektih ostaja odprto vprašanje.

Božo Dukić, ZENS