Odločitev ministra za kulturo Antona Peršaka, s katero so v ustanovnem aktu SNG Maribor spremenili način imenovanja komisije za izbiro umetniškega direktorja Festivala Borštnikovo srečanje, je že naletela na nasprotovanje strokovnih združenj. Ta ob dejstvu, da bo člane komisije po novem imenoval kar minister, opozarjajo na zmanjševanje možnosti strokovnega dialoga in nevarnost političnega kadrovanja.

Za vprašljiva pa se kažejo tudi pojasnila o razlogih za sporno potezo: po besedah ministrstva so v preteklosti strokovna združenja v komisijo »imenovala osebe, ki s tem sploh niso bile seznanjene, ali pa svojega člana ob zadnjem razpisu niso želela imenovati«. Toda v Združenju dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) in Društvu gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (DGKTS) poudarjajo, da gre za »pristransko in zavajajočo razlago«, s katero ministrstvo odgovornost za svoje ravnanje neutemeljeno pripisuje strokovnim združenjem.

»Ravnali smo strokovno«

»Posplošenih očitkov o neodgovornem in netransparentnem delovanju v komisiji, ki jih ministrstvo navaja kot argument za spremembo, ne sprejemamo,« sta sporočila Alen Jelen, zastopnik ZDUS, in Vilma Štritof, predsednica DGKTS. Obe društvi sta pred spremembo imenovali po enega predstavnika v petčlansko izbirno komisijo, enako kot tudi Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT), Društvo slovenskih pisateljev (DSP) ter Kulturniška zbornica Slovenije.

V tej sestavi je komisija delovala tudi ob neuspelem razpisu spomladi. »Predstavnika ZDUS in DGKTS sta bila imenovana v skladu s statutoma obeh društev, seznanjena sta bila tudi z zakonsko podlago, poznala sta svoje naloge in poslanstvo. Društvi sta torej ravnali odgovorno, korektno, z zavedanjem o svojih dolžnostih, prav tako njuna predstavnika.« Podobno pravi dramaturginja Žanina Mirčevska, ki je v komisiji zastopala AGRFT. »Na akademiji se zavedamo pomena nacionalnega festivala, zato smo se sodelovanja v komisiji lotili strokovno in preudarno, pri tem pa upoštevali vse formalne in proceduralne zahteve. Za predstavnico sem bila nato izbrana na seji kolegija, pri čemer je bil postopek izbora zabeležen tudi v zapisniku kot uradnem dokumentu.«

Pozabili so ga obvestiti

Zapleti, na katere se sklicuje ministrstvo, se med drugim nanašajo na Toneta Partljiča kot predstavnika Kulturniške zbornice Slovenije. Ta je javno povedal, da je za svoje članstvo v komisiji izvedel posredno in ga ni o tem nihče uradno obvestil niti predhodno vprašal za privolitev. »Potem me je po telefonu poklicala neka gospa iz administracije ministrstva in me povabila na sejo,« se spominja Partljič. »Pri sebi sem sicer imel nekatere zadržke, vendar sem se nato odločil, da bom sodeloval.« Seje se nazadnje ni mogel udeležiti, zato je o edini kandidatki, ki je izpolnjevala pogoje, poslal pisno mnenje.

Predsednik Kulturniške zbornice Slovenije Janez Kromar je o tem povedal: »Priznam, da o tem imenovanju nisem vedel nič. Običajna praksa je, da se takrat, ko nas ministrstvo pozove, naj imenujemo svojega predstavnika v kakšni komisiji ali svetu javnega zavoda, za predlog obrnemo na člane, torej na strokovna združenja z nekega področja. Takrat sem bil odsoten, odločitev o izbiri gospoda Partljiča je sprejel del našega upravnega odbora, toda očitno nikomur ni prišlo na misel, da bi glede tega stopil v stik z njim.«

Zaplet z nadomeščanjem

Drugi zaplet je povzročil predsednik DSP Ivo Svetina, ki se je kot predstavnik v imenu društva iz načelnih razlogov odpovedal sodelovanju, in sicer zaradi slabega odnosa ministrstva do problemov v kulturi. Nadomestnega člana je moral zato poiskati minister, ki pa z imenovanjem Jurija Hudolina očitno ni imel srečne roke. Trije člani komisije iz ZDUS, AGRFT in DGKTS (kritike in teatrologe je zastopala Zala Dobovšek) so se namreč po koncu postopka ministru pisno pritožili nad njegovo izbiro ter izrazili razočaranje zaradi »nepreudarne in neustrezne« odločitve. »Kot člani komisije smo se spraševali, po katerem ključu je bil vanjo izbran gospod Hudolin, ki je celo sam izjavil, da se z gledališčem poklicno ne ukvarja in da tudi ni seznanjen s problematiko festivala Borštnikovo srečanje. Po naši oceni se je z vidika strokovnega znanja in gledaliških izkušenj izkazal kot povsem nekompetenten.« Hudolinovo sodelovanje so ocenili kot neprofesionalno, zato so ministra opozorili, da je bila njegova izbira »do vseh udeleženih nespoštljiva«. Na pritožbo niso dobili nobenega odgovora.

Aktualni razpis za pomočnika direktorja SNG Maribor za področje Borštnikovega srečanja je odprt še do petka; tako bo v teh dneh znana tudi sestava nove tričlanske komisije, ki jo torej zdaj imenuje minister. Ta bo dva člana izbral izmed »strokovnjakov za področje dramskih umetnosti«, enega pa bo imenoval na predlog lokalne skupnosti.