V Sloveniji bi bilo 88 občin, vsaka bi volila enega poslanca; župani seveda ne bi smeli kandidirati. Preostala dva mandata bi prispevali manjšini. Volitve bi bile obveznost in ne zgolj pravica. Trikratna neupravičena volilna abstinenca bi pomenila izgubo volilne pravice, kar bi moralo biti sankcionirano z izgubo določenih drugih pravic. Tako bi bile volitve legitimne. O vseh vidikih države – sociala, zdravstvo, pravna država, gospodarstvo, obramba, zunanje zadeve, notranje zadeve, finance in še kaj – bi morale potekati široke razprave strokovne in preostale javnosti. Rezultati teh razprav bi se morali sprejemati na referendumu in biti navodilo za vsako vlado. Na tak način bi bistveno omejili moč in vpliv političnih strank.

V parlamentu bi morali ukiniti parlamentarne preiskovalne komisije, saj samo poglabljajo razdor med Slovenci. Poslanci bi morali delati v dobro vseh državljanov, ne pa za koristi vodstev političnih strank. Obstrukcijo in podobne ameriške pogruntavščine bi morali prepovedati, prav tako lobiranje.

Zdravko Petrič Kostanjevica na Krki