Predmet koncesije je javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju največ 15 let za izvedbo projekta Energetska prenova javnih stavb v občini Kamnik. Projekt zajema objekte kamniškega zdravstvenega doma, knjižnice, doma kulture ter osnovnih šol 27. julij, podružnično šolo OŠ Frana Albrehta Vranja Peč in podružnično šolo OŠ Stranje, šolo Gozd. Projekt naj bi znižal stroške obratovanja oziroma stroške energije in vzdrževanja občinskih objektov. Zainteresirani kandidati si lahko ogledajo razpisno dokumentacijo na povezavi http://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi, občina pa jim bo posredovala dodatna pojasnila najpozneje do 11. avgusta.