45,3 % delovno aktivnih mladih je bilo lani v Sloveniji. Stopnja delovne aktivnosti mladih pri nas je nižja od povprečja EU, poleg tega pa se je v zadnjih petih letih znižala za 2,5 odstotne točke.

25,1 % zaposlenih mladih, starih od 15 do 24 let, je bilo lani v Sloveniji v delovnem razmerju za nedoločen čas. V delovnem razmerju za določen čas jih je bilo 25,5 odstotka, preostalih 49,4 odstotka zaposlenih mladih pa je opravljalo druge oblike dela za določen čas.

80,4 % mladih, starih od 15 do 29 let, je leta 2015 v Sloveniji živelo v skupnem gospodinjstvu s starši. Številka je pri nas višja kot na ravni EU, kjer v povprečju zanaša 65,9 odstotka.

28,2 leta je povprečje, ko se mladi v Sloveniji izselijo iz skupnega gospodinjstva s starši.

Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport: »Kako lahko mladi pomagate pri gradnji bolj vključevalne družbe, pravičnejše in tudi mirnejše? Kako ustvarjati prihodnost, v kateri bomo lahko mirno sobivali vsi skupaj? To je danes eno najpomembnejših vprašanj.«

Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije: »Aktivno udejstvovanje v družbi je še toliko pomembnejše v času, ko se mladi kljub gospodarski rasti in zmanjšani brezposelnosti še vedno srečujejo s številnimi izzivi. Neurejene bivanjske razmere, rast negotovih oziroma prekarnih oblik zaposlitev in nedostojno plačilo za delo otežujejo in upočasnjujejo njihovo osamosvajanje.«