Še ena načrtovana gradnja iz strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana v obdobju 2016–2019, v kateri sta sicer občinski prioriteti Galerija Cukrarna in Center Rog, je Kulturno-rekreacijski center Barje. Okoli štiri milijone evrov, so ocenili na občinskem oddelku za kulturo, bi potrebovali za vzpostavitev centra v Črni vasi, ki bi postal »vezni člen med mestom ter kulturno dediščino in naravo Krajinskega parka Barje«.

Ljubljansko barje poleg svojih naravnih danosti predstavlja tudi zibelko kulture Ljubljanske kotline. Ta povezava med prebivalci in svetovno dediščino, vpisano na seznam Unesca, zdaj v slovenskem glavnem mestu manjka. »V program bodo aktivno vključeni tudi prebivalca Barja,« so zato občinarji zapisali v strategijo razvoja kulture. Seveda pa naj bi nov center poleg povezovanja lokalnega prebivalstva pomembno dopolnil turistično ponudbo, ne nazadnje bo stal v neposredni bližini Plečnikove Jernejeve cerkve v Črni vasi. V centru Barje naj bi bila možna krajša namestitev, sicer pa bodo večinoma v njem potekale delavnice in razstave, posvečene arheološki, zgodovinski in etnološki dediščini Barja, naravnim vrednotam, starim obrtem ter sonaravni kakovosti bivanja sodobnega človeka.

Zraven bo kolesarski P+R

In kdaj ga lahko pričakujemo? Aprila letos so strokovnjaki zaključili predhodne arheološke raziskave, trenutno pa je projekt v fazi priprave gradiva za javni arhitekturni natečaj, odgovarjajo v občinski službi za razvojne projekte in investicije. Natečaj bi radi izvedli še v letošnjem letu in nato do konca leta podpisali pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije.

Z zemljišči ne bo težav, saj so že vsa v občinski lasti, treba bo le izprazniti stavbo in pripadajoče pomožne objekte na Peruzzijevi ulici 164, ki jih uporabljata dve družini. »Načrtovana izpraznitev teh prostorov je usklajena s terminskim planom izvedbe projekta,« so dodali na mestnem stanovanjskem skladu. Sicer pa so nam na pristojnih oddelkih pojasnili še, da bodo v okviru projekta vzpostavitve Kulturno-rekreacijskega centra Barje prenovili obstoječi objekt Stara šola. V njem bodo uredili prostor za potrebe lokalne skupnosti, ob njem bodo postavili nadstrešnico za tržnico, na zemljiščih proti Iščici pa bodo uredili večnamenske zelene površine, več športnih igrišč in otroško igrišče. Poleg parkovne ureditve so si zamislili še ureditev zunanje parkirne površine, kjer bo vzpostavljen tudi kolesarski P+R (parkiraj in se pelji).

Upajo na evropska sredstva

Drugi ukrep, ki ga občina dolgoročno načrtuje v Črni vasi, pa je vzpostavitev stalne razstave Etnološke dediščine Barja. Zanjo bi namenili dodaten milijonov evrov in zelo verjetno bo ugledala luč sveta še pred centrom. »Iznajdljivost ljudi in življenje v okolju močvirnatih področij in pogostih poplav sta prispevala k zelo samosvoji etnološki dediščini tega območja,« pojasnjujejo v strategiji razvoja kulture. S to potezo prav tako pričakujejo, da bodo spodbudili lokalno prebivalstvo k tesnejšemu povezovanju, obenem pa upajo, da bodo odstrli nova vedenja o zgodovini tega področja.

Prispevek k poznavanju prazgodovinskih koliščarskih civilizacij, ki so se raztezale v zaokroženem geografskem območju več kot 4500 let, nameravajo narediti tudi s predstavitvijo prazgodovinske koliščarske kulture na Špici. Ta prav tako milijon evrov vreden projekt bi morali končati že do konca leta, a je prišlo do spremembe, ker se bodo potegovali za evropski denar. Mestna občina Ljubljana kot vodilni partner skupaj s šestimi partnerji iz Slovenije in Hrvaške, med katerimi je tudi Muzej in galerije mesta Ljubljana (MGML), pripravlja prijavo na razpis Interreg Slovenija-Hrvaška. Oddati jo morajo do konca septembra, in če bodo uspešni, bodo morali projekt uresničiti v obdobju od 2018 do 2020.