Kot so minuli teden za Dnevnik pojasnili na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, bodo skrivnosti pod Gosposvetsko cesto najprej raziskali arheologi, saj arheološka izkopavanja ne smejo potekati sočasno z gradbenimi deli. Na občini so že povedali, da bodo izkopavanja trajala 120 dni oziroma štiri mesece. V tem času bodo na občini z javnim razpisom izbrali gradbeno podjetje, ki bo po naročilu občine in njenih javnih podjetij Vodovod-Kanalizacija in Energetika Ljubljana opravilo vsa predvidena dela. V sklopu prenove Gosposvetske ceste je predvidena obnova vodovoda, kanalizacije, plinovoda, vročevoda in javne razsvetljave. Na novo bo urejeno tudi cestišče in pločniki, ki bodo po pojasnilu občine po videzu sledili Slovenski cesti.

Izbrani gradbinec bo poleg Gosposvetske moral prenoviti še Dalmatinovo ulico in del Slovenske ceste na Bavarskem dvoru. Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so napovedali, da teh ulic gradbeni delavci ne bodo prenavljali hkrati, temveč bodo najprej zaključili Gosposvetsko, nadaljevali dela na Dalmatinovi in na koncu prenovili še severni del Slovenske ceste. Na občini pričakujejo, da bodo javni razpis za izbor izvajalca objavili še ta mesec. vbr