Med gradbenimi deli na Dobovski cesti cesti v Brežicah so gradbinci v teh dneh naleteli na več okostij. Hitro se je izkazalo, da so prve neuradne informacije o morebitnih žrtvah povojnih pobojev ali žrtvah iz druge svetovne vojne neresnične. Arheologi sicer na natančnejše analize še čakajo, po prvih, a zanesljivih ocenah pa okostja, doslej so jih odkrili sedemnajst, umeščajo v čas med 10. in 12. stoletjem.

»Zagotovo gre za grobišče, poleg odraslih smo našli tudi otroška okostja. Pokojniki so bili obrnjeni od zahoda proti vzhodu, z rokami, prekrižanimi na prsih. Po navadi grobove datiramo na podlagi grobnih pridatkov, ki pa jih tokrat skorajda ni bilo, našli smo le nekaj pasnih sponk. V grobovih pa je bilo veliko žebljev, kar pomeni, da gre večinoma za pokope v krstah, pokojniki so bili verjetno pokriti z mrliškim prtom,« pravi arheolog Gregor Čakš. Najdena okostja bodo izkopali in odpeljali na dodatne analize.

Grobišče naj bi se raztezalo na desni strani od priključka na Dobovsko cesto proti sedanjemu pokopališču, najverjetneje se širi proti bližnjemu hribu, dodaja Čakš. Kolikšno območje bodo pregledali arheologi, je odvisno od dogovora med investitorjem, torej brežiško občino, in Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Kot dodaja Uroš Bavec iz novomeške enote zavoda, pogovori še potekajo, na občini pa dodajajo, da najdbe ne bodo zavirale gradbenih del, ki naj bi bila po besedah brežiškega župana Ivana Molana končana konec septembra. Območje Brežic je sicer zelo bogato s starodavnimi grobišči in arheološkimi najdbami. Zadnjo izjemno najdbo so odkrili spomladi, ko so na gradbišču pri domu starejših občanov odkrili obroče koles keltskega bojnega voza.

Za ceste, pločnike in kolesarske steze tri milijone evrov

Občina na Dobovski cesti od krožišča Trnje do gradu Brežice gradi dvosmerno kolesarsko pot in pločnik ter obnavlja javno razsvetljavo, naložba je vredna 388.000 evrov. Hkrati poteka tudi sanacija cestišča, za katero zagotavljata sredstva družbi INFRA in HESS; gradbinci so namreč cesto uporabljali za dostop do gradbišča brežiške hidroelektrarne.

Brežiška občina letos za obnovo cest, pločnikov, kolesarskih stez in javne razsvetljave namenja tri milijone evrov. Končala je že gradnjo pločnika in kolesarske steze na Čatežu ob Savi, pločnika in ceste na Velikih Malencah, obnovo Vinarske ceste na Bizeljskem, cesto in krožišče s pločnikom na odseku lokalne ceste Bukošek–Dobova ter pločnik v Veliki Dolini. Med drugim pa napovedujejo še gradnjo pločnika ob državni cesti na Bizeljskem na odseku do Orešja, v Globokem na odseku regionalne ceste Kapele–Rakovec ter pločnika v kraju Mali Obrež. ds