O domnevni luknji v zakonodaji, ki zaradi nedoločene kazni za mopediste najpočasnejših mopedov (do 25 kilometrov na uro) po mnenju sodišč ne omogoča kaznovanja voznikov brez predpisane čelade, bo presojalo še vrhovno sodišče. Vrhovno državno tožilstvo je namreč prisluhnilo predlogu ministrstva za infrastrukturo, zdaj pa želi z zahtevo za varstvo zakonitosti vrhovne sodnike prepričati, da sta okrajno in višje sodišče v Celju napačno tolmačila zakon o pravilih cestnega prometa, ko sta sklenili, da mladoletnemu mopedistu zaradi pomanjkljive zakonodaje ni treba plačati kazni zaradi vožnje brez čelade.

Predpisana sankcija pozabila na drugi odstavek

Policisti so 10. marca na mopedu zalotili mladoletnika brez čelade in zoper njega napisali obdolžilni predlog za 120 evrov kazni. Toda že okrajno sodišče v Celju je obdolžilni predlog zavrnilo, saj je ocenilo, da očitano sploh ni prekršek, ker sankcija za kršitev po drugem odstavku 34. člena zakona o pravilih cestnega prometa, ki govori o uporabi zaščitne čelade, ni izrecno predpisana.

Zakon o pravilih cestnega prometa, ki je konec lanskega leta med drugim uvedel obvezno zaščitno čelado tudi za najpočasnejše mopediste, voznikom mopedov do 25 kilometrov na uro nalaga, da morajo nositi bodisi homologirano motoristično čelado bodisi vsaj ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado. Toda tako okrajno kot tudi višje celjsko sodišče (po pritožbi policije) je odločilo, da je zakon pomanjkljiv, saj ne določa izrecno kazenske sankcije za kršitev po členu, po katerem imata voznik mopeda in potnik na mopedu, ki doseže hitrost do 25 kilometrov na uro, izbiro, kakšno čelado bosta nosila.

Odstavek pred tem, ki ponuja izbiro čelade, sicer določa, da morajo vsi vozniki in potniki mopedov, lahkih štirikoles, motornih koles, trikoles in štirikoles brez zaprte kabine nositi zaščitno motoristično čelado, za kršitev teh pravil pa je predvidena kazen 120 evrov. Na to kazen so se policisti tudi sklicevali v svojem obdolžilnem predlogu, vendar po mnenju sodišča napačno. Po mnenju sodišča bi kazen torej morala biti izrecno predvidena tudi za drugi odstavek 34. člena, ker ni, pa ne moremo govoriti o prekršku. Predpisana kazen je namreč eden izmed nujnih elementov prekrška.

Tožilstvo sodišču očita kršenje zakona

Na policiji so nam pojasnili, da še vedno kaznujejo mopediste brez čelade, kot da celjskih sodb ne bi bilo, se pa seveda vsakdo na kazen lahko pritoži in računa (ali vsaj upa) na podobno sodno odločitev kot v precedenčni pravnomočni sodbi.

Prav zaradi navedenega je za nadaljnjo prakso kaznovanja zelo pomembno, kako bodo o zahtevi za varstvo zakonitosti odločili vrhovni sodniki. Če bodo sodbo celjskih sodišč potrdili in tako vzpostavili nakazano sodno prakso, bodo morali popustiti tudi policisti, na ministrstvu za infrastrukturo pa bodo morali zakon ustrezno dopolniti.

Do takrat bo moralo vrhovno sodišče pretehtati tudi stališče tožilstva. Vrhovna državna tožilka Irena Kuzma je v zahtevi za varstvo zakonitosti poudarila, da zakonodaja po novem zgolj dopušča možnost, da ima voznik najpočasnejšega mopeda namesto motoristične le kolesarsko čelado. »S tem torej zakon daje zgolj možnost nadomestitve oziroma prilagoditve nošenja zaščitne čelade v tem smislu, da voznik ali potnik izbere drugo vrsto zaščitne čelade, ne pa, da se odloča o tem, ali bo čelado sploh nosil ali ne,« je zapisala tožilka. Ker je bil (po njenem mnenju) zakon kršen v korist mladoletnika, od vrhovnih sodnikov ne zahteva, da posežejo tudi v pravnomočno sodbo, tako da mladeniču v nobenem primeru ne bo treba plačati kazni. Tožilstvo želi le, da vrhovni sodniki presodijo, ali sta nižji sodišči kršili zakon.

»Sodišči sta ravnanje mladoletnika očitno presojali strogo, v luči, kot da zanj obstaja samo dolžnost nošenja ustrezno pripete zaščitne kolesarske čelade, ne pa dolžnost nošenja homologirane zaščitne motoristične čelade, kar pa seveda ne drži. Zdi se, da sta sodišči pri razlagi besedila določbo drugega odstavka 34. člena vzeli iz konteksta, namesto da bi besedilo razlagali tudi v vsebinski in sistematični povezavi in soodvisnosti,« meni vrhovna tožilka Kuzmova.