Kostanjeviški ljubitelji podzemlja so se konec julija odpravili na trening plezanja vrvne tehnike. Hkrati naj bi opravili tudi rutinski pregled tako imenovanega brezna pri Bosanski bajti. Gre za 68 metrov globoko brezno na vrhu Gorjancev na kostanjeviški strani, kakšen kilometer oddaljeno od hrvaške meje. A že na vhodu so bili šokirani.

»Brezno je do globine kakšnih 30 metrov polno živalskih odpadkov. Kolikor je bilo mogoče na hitro videti, gre za klavne odpadke, predvsem divjih prašičev. Našli smo tudi več lobanj in kož,« pravi Brane Čuk iz Kluba jamarjev Kostanjevica na Krki. Odpadki so bili po njegovih besedah zaviti v vreče umetnih gnojil, vseh vreč pa jim zaradi neznosnega smradu niti ni uspelo pregledati. »Takšno početje je nedopustno, saj je brezno v neposredni bližini podzemnega vodotoka Studene, s tem pa tudi pitne vode,« opozarjajo jamarji in hkrati apelirajo na pristojne, naj v prihodnje preprečijo takšno početje.

Pitna voda (za zdaj) ni onesnažena

Brezno leži štiri kilometre zračne linije od potoka Studena oziroma vodnega zajetja Jama, s katerim naj ne bi imelo neposredne povezave. Iz omenjenega vodnega zajetja se sicer oskrbuje vsa občina Kostanjevica na Krki. Družba Kostak je v torek takoj po prejemu obvestila o onesnaženem breznu odvzela vzorec pitne vode pri zajetju. Prve analize so pokazale, da je voda zdravstveno ustrezna. O odpadkih v breznu so obvestili tudi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ter naročili dodatno vzorčenje pitne vode. Tudi rezultati v sredo odvzetih vzorcev v sistemu kostanjeviškega vodovoda so pokazali, da je voda zdravstveno ustrezna in primerna za uživanje.

»Vrednosti parametrov so običajne, odstopanj ni,« je povedala Špela Arh Marinčič, vodja vodovoda in kanalizacije v družbi Kostak. »Ker pa ni možno izključiti, da obstajajo posredne povezave, prek katerih bi v primeru dlje časa trajajočih obilnejših padavin lahko nastal vpliv na kakovost vode, izvajamo poostren nadzor tega vodnega vira.« V Kostaku še dodajajo, da lahko oskrbo Kostanjevice s pitno vodo v skrajnem primeru izvedejo tudi iz drugih vodnih virov.

Čiščenje bo zahtevno

Po besedah kostanjeviškega župana Ladka Petretiča je občina na policijo že vložila kazensko ovadbo zoper neznanega storilca, z najdbo v breznu pa seznanila tudi lastnico onesnaženega zemljišča – novomeško škofijo ter pristojne inšpekcijske službe. »Seveda bo treba to brezno očistiti. Za zdaj sicer ni bojazni za onesnaženje pitne vode, toda če bi se to vendarle zgodilo, bi bila to za Kostanjevico prava katastrofa,« pravi Petretič. Po Čukovih besedah bo čiščenje brezna precej težavno, za varen sestop je potrebnih več pritrdišč in izključno vrvna tehnika. »Aktivnosti v zvezi s čiščenjem brezna pri Bosanski bajti potekajo, upam, da ga bomo čim prej izvedli,« pravi Čuk in dodaja, da bodo pregledali tudi druge jame in brezna v občini.

Na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki jih je onesnaženih še nekaj, predvsem izstopa Gorenčeva rupa nad vasjo Velike Vodenice, daleč najbolj pa je onesnažena udornica, imenovana Banova jama pod vasjo Oštrc. Gre za največje in dolgoletno divje odlagališče v občini, kjer je menda mogoče najti ostanke starih avtomobilov in gum, sodov in raznega drugega materiala, pravi Petretič. Pred nekaj leti je dala občina okrog njega postaviti močno ograjo, od takrat se odlagališče ni širilo, dodaja župan. »Seveda ga bo treba sanirati, tega se zavedamo. Toda gre za zelo težko dostopen teren, zato še vedno ne vemo, kako in kdaj se bomo tega lotili.«