Cilj akcije je uresničiti izziv, da bi udeleženci z vsega sveta z združenimi močmi prekolesarili 40.075 kilometrov, kolikor znaša obseg Zemlje. Akcije v preteklih letih so bile po vsem svetu zelo odmevne, saj je skupno število prekolesarjenih kilometrov znašalo skoraj štirikrat toliko, kot je obseg Zemlje. Z akcijo želijo spodbujati druženje med ljudmi in s tem premagovati osamljenost, ki je eden izmed dejavnikov tveganja za razvoj duševnih stisk.

V akciji lahko sodelujete do 10. septembra 2017, ko uradno zaznamujemo svetovni dan preprečevanja samomora. Kolesarite lahko na kakršnem koli kolesu, lahko je tudi sobno. Kolesarite lahko sami, v družbi z bližnjimi ali v okviru delovnih organizacij. Na kolo vabijo vse: odrasle, otroke, mladostnike in družine – z željo, da bi se kot skupnost povezali in angažirali v nameri za preventivno delovanje in ohranjanje življenj.

Da bi bila akcija čim bolj prepoznavna, so za udeležence pripravili etikete z uradnim znakom akcije ter potrdilo o sodelovanju oziroma udeležbi. Etiketo lahko natisnete ter jo pripnete na oblačila ali kolo. Dostopna je na spletni strani NIJZ. Organizatorji akcije tudi prosijo udeležence, da po končanem kolesarjenju izpolnijo spletni obrazec. Na ta način bodo ob koncu poskušali zbrati skupno število kilometrov, ki jih bodo udeleženci prekolesarili v Sloveniji. Seštevek bodo posredovali Mednarodni zvezi za preprečevanje samomora, pri kateri bodo zbirali informacije o skupnem številu prekolesarjenih kilometrov po vsem svetu. Udeležence tudi vabijo, da utrinke iz akcije delijo po družbenih omrežij in k sodelovanju povabijo znance in bližnje.