Vloga staršev je v vseh družinah podobna, a se starši otroka z motnjo v duševnem razvoju pri vzgoji srečujejo z veliko več težavami in dvomi. Na marsikatero vprašanje sami ne najdejo odgovora in nimajo sogovornika, ki bi jim lahko pomagal, že leta ugotavljajo v Zvezi Sožitje, kjer zato staršem ponujajo uporaben in poučen štiriletni program pomoči.

Poimenovali so ga kar Program štiriletnega cikla in kot pravi direktorica zveze Mateja De Reya, iščejo primernejše ime, a pri tem niso tako uspešni kot pri vsebini programa, ki je za starše ne nazadnje tudi veliko pomembnejša. »Program je namenjen mladim družinam, zaželeno je, da se družina vanj vključi čim prej, praviloma po drugem letu otrokove starosti, zgornja meja ob vključitvi pa je 15 let. Za starejše pripravljajo program ohranjanja psihofizičnega zdravja družin in tematske seminarje.

Tesne vezi med udeleženci

»V program se običajno vključujejo družine s predšolskim otrokom z motnjami v duševnem razvoju. Izvaja se kot zaokrožena celota izbranih vsebin in traja za posamezno družino štiri leta. Tudi skupina petih ali šestih družin se v tem obdobju ne spreminja,« pojasni De Reyeva. Kot kažejo izkušnje, se družine v času programa spoprijateljijo in ohranijo stike tudi pozneje. Skupine običajno tudi vodijo starši z lastno izkušnjo, vodje varstva pa so strokovni delavci, ki na podlagi problematike, s katero se srečujejo v posameznih družinah, izbirajo strokovnjake, ki bodo lahko tem družinam najbolj učinkovito pomagali. »Če je na primer v skupini več otrok z motnjo avtističnega spektra, si bomo v obdobju štirih let prizadevali pridobiti strokovnjake, ki z znanjem in izkušnjami lahko olajšajo življenje staršem pri delu s temi otroki. Pomembno je tudi, da so v program vključeni vsi, tudi zdravi sorojenci, saj so tudi oni pogosto v stiskah, ki jih starši ne znajo premagovati,« razloži Mateja De Reya. Zato se programa udeležujejo celotne družine. Medtem ko se starši udeležujejo predavanj in delavnic, za otroke poskrbi ekipa za varstvo otrok.

Sicer pa program, ki ga morajo starši sofinancirati, zaradi česar so zanj nedavno zbirali sredstva tudi na dobrodelnem koncertu, izvajajo v Sožitju v celotedenski izvedbi, za zaposlene starše pa dva podaljšana konca tedna. Za otroke z motnjami v duševnem razvoju je program brezplačen. Število vključenih družin in s tem oblikovanih začetnih skupin je iz leta v leto različno, vključitev je precej odvisna od lokalnega društva, ki lahko družine povabi v program. Letos se bo v program štiriletnega cikla vključilo 36 družin oziroma 127 udeležencev, od tega 37 otrok z motnjo v duševnem razvoju. Na prvo stopnjo je letos prijavljenih 13 družin z 49 udeleženci in 13 otroki z motnjami v duševnem razvoju, kar pomeni, da bodo organizirali dve začetni skupini, vseh skupin pa bo sedem.