Navedbe v prispevku nimajo nobenega temelja v dejstvih.

Nikakor ne drži, da je gospa Demšar Petretič zlorabila službeno parkirno kartico, saj kartica za parkirišče ni bila nikoli dana Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), torej ni šlo za službeno kartico, posledično pa za KPK iz tega naslova nikoli niso nastale nobene finančne obveznosti. Ga. Demšar Petretič tako KPK ni povzročila nikakršnih stroškov in posledično KPK tudi ni bila finančno oškodovana.

Ga. Demšar Petretič ni vodja Urada za preprečevanje korupcije, temveč je vodja Urada komisije pri KPK, ki je zgolj operativna podpora delovanju KPK. To delovno mesto tudi ni bilo ustvarjeno posebej za go. Demšar Petretič, ampak je preprosto šlo za uskladitev notranje organizacijskih enot KPK po navodilih predsednika KPK. Napredovanje ge. Demšar Petretič je odločitev predsednika KPK, na podlagi utemeljene ugotovitve, da izpolnjuje vse pogoje zanj.

Breda Demšar Petretič

zanjo po pooblastilu Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji, o. p., d. o. o.