Že ob odprtju hotela Arija so izvajalci glasno poudarjali slavospeve rabi obnovljivih virov energije z namenom priprave sanitarne tople vode in seveda tudi bazenske vode. Seveda je bilo vse tako predstavljeno, da brez kotlovnice in rabe kurilnega olja ne bi imeli obiska, ker ponujene rešitve niso bile popolne.

V tem trenutku mora vodstvo RKS gospodariti z objektom, kakršnega je dobilo v upravljanje. Nimamo se namena spuščati v napake, ki jih zdaj odkrivajo upravljalci pri uporabi objekta, pač pa želimo opozoriti na možnosti, ki se jim ponujajo že z naravnimi danostmi v njihovem okolju.

V njihovi neposredni okolici je namreč hotel Adria Ankaran, kjer v njihovem wellnes centru obratuje toplotna črpalka z rabo energije morja. Wellnes center tako pridobiva toplotno energijo za pripravo tople sanitarne vode kakor tudi za pripravo bazenske vode in seveda tudi za potrebe ogrevanja v hladnejšem času.

Zato predlagamo vodstvu RKS, naj se pusti poučiti strokovnjakom s področja rabe energije iz okolja, kako je mogoče posamezno energijo uporabiti in zmanjšati letne obratovalne stroške na minimum. Za takšno sanacijo vsega objekta pa je mogoče uporabiti tudi sistem energetskega pogodbeništva, kar pomeni poplačilo potrebne investicije z ustvarjenimi letnimi prihranki.

Pismo pošiljamo v objavo s ciljem, da potencialni investitorji v času priprav na investicijo dobro preučijo naravne danosti, ki jim jih ponuja okolje novega projekta, vse v cilju izogibanja visokim obratovalnim stroškom

Božo Dukić, Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije (ZENS)