Po neuspelem pomladnem razpisu je konec julija ministrstvo za kulturo ponovno objavilo razpis za umetniškega direktorja Festivala Borštnikovo srečanje (FBS). Medtem ko je besedilo razpisa zelo podobno prejšnjemu, pa bo izbiranje tokrat v rokah nove, drugačne komisije – te ne bodo več sestavljali predstavniki različnih strokovnih združenj, temveč jo bo imenoval kar kulturni minister Anton Peršak. Z nekaj spremembami in dopolnili ustanovitvenega akta SNG Maribor je namreč vlada na predlog ministrstva pred dobrim mesecem spremenila način sestave in oblikovanja komisije, ki med kandidati za omenjeno mesto izbere najprimernejšega in ga predlaga ministru v imenovanje.

Nestrinjanje s to potezo ministra so že izrazili v nekaterih strokovnih organizacijah, na primer v Združenju dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS), kjer jo ocenjujejo za »nepremišljeno in nepotrebno«, ter Društvu gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (DGKTS). »Po našem mnenju nova ureditev postopka izbiranja umetniškega direktorja Borštnikovega srečanja odpira večjo možnost za prevlado političnega kadrovanja nad strokovnimi odločitvami,« je v imenu ZDUS pojasnil tajnik društva, režiser Alen Jelen.

»Lažje in učinkovitejše delo«

Komisijo za imenovanje pomočnika direktorja SNG Maribor za področje Borštnikovega srečanja je pred spremembo sestavljalo pet članov; po enega predstavnika so vanjo imenovali Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT), ZDUS, DGKTS, Društvo slovenskih pisateljev in Kulturniška zbornica Slovenije. Takšna komisija spomladi edini kandidatki, ki je ustrezala formalnim pogojem, ni dala podpore; ministru je zato predlagala, naj razpis ponovi. Zdaj bo (po novem le tričlansko) komisijo imenoval minister sam. Dva člana naj bi prihajala iz vrst strokovnjakov za področje dramskih umetnosti, tretji pa bo imenovan na predlog lokalne skupnosti, torej Mestne občine Maribor, ki je polovični financer festivala (v primeru, da ta v določenem roku ne predlaga svojega člana, tudi tega izbere minister).

»Dosedanji postopek se je izkazal kot pretirano zapleten in rigiden, delovanje komisije pa je bilo v praksi precej težavno,« spremembe pojasnjujejo na ministrstvu za kulturo. »Dogajalo se je, da so strokovna združenja vanjo imenovala osebe, ki s tem sploh niso bile seznanjene, ali pa svojega člana ob zadnjem razpisu niso želela imenovati (šlo je za protestno potezo DSP zaradi odsotnosti dialoga z ministrstvom, op.p.), zaradi česar je moral nadomestnega člana potem iskati minister.« Kaj pa zmanjšanje števila članov? »Ocenili smo, da bo tričlanska komisija zadostovala, njeno delo pa bo zato potekalo lažje in učinkoviteje.« Po novem za imenovanje umetniškega direktorja Borštnikovega srečanja tudi ni več potrebno predhodno mnenje strokovnega sveta SNG Maribor.

Proti političnim imenovanjem

»Minister ni storil ničesar, kar ne bi bilo v njegovi pristojnosti, za tako potezo ima vsa pooblastila – skrb vzbujajoče pa je, da z njo zapira vrata dialogu s strokovno javnostjo in reguliranju področja na strokovnih podlagah,« razmišlja dramaturginja Vilma Štritof, predsednica DGKTS. »Obstaja nevarnost, da se s takšnimi potezami podvrže stanje slovenskega gledališkega prostora vsakokratni politični volji, kar gledališka javnost razume kot korak stran od konstruktivnega in demokratičnega dialoga.« Festivalska prireditev, ki za razvoj potrebuje dolgoročno stabilnost, je po njenem mnenju posebno ranljiva za morebitno politično vmešavanje. Podobno menijo v ZDUS: »Izključevanje predstavnikov strokovnih in stanovskih društev je v škodo transparentnosti in ni v prid dobremu sodelovanju, kot si ga je želel minister ob nastopu mandata.«

Alen Jelen dodaja, da predstavniki strokovne javnosti nikoli niso ovirali postopkov komisije, niti niso delali neprofesionalno ali kakor koli v škodo Borštnikovega srečanja. »Spremembo, ki se je zgodila na hitro in brez vsakršne vsebinske razprave, razumemo kot kršitev temeljne zaveze, da morajo biti javne institucije predmet tudi neodvisnega strokovnega mnenja. Nacionalni festival še kako vpliva na slovensko gledališko krajino in zato je zelo pomembno, kdo ga vodi in (so)oblikuje. Od ministra bi pričakovali, da bo izbira umetniškega direktorja Borštnikovega srečanja izpeljana na najvišji strokovni ravni, transparentno, neodvisno in v iskanju najboljšega za festival, brez političnih in osebnih interesov. Prav k temu pa lahko pripomorejo člani komisije iz vrst strokovnih društev, ki so imenovani nepolitično in neodvisno.«

Na ministrstvu za kulturo strahove pred pretiranimi političnimi vplivi zavračajo. »Minister bo umetniškega direktorja Borštnikovega srečanja še vedno imenoval na podlagi javnega razpisa in na predlog komisije; s tem, ko bosta dva od njenih treh članov predstavljala strokovno javnost, se kriterij strokovnosti ohranja.«

Komentara 14