Časopisna družba Dnevnik poldrugi mesec prej kot minula leta začenja nov izbor najboljših zaposlovalcev Zlata nit, ki bo tokrat že enajsti po vrsti. Izbor, v katerem sodelujoča podjetja izmerijo kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo, je dober kazalnik podjetjem, ki skrbijo za razvoj svojih zaposlenih in tudi s tem ustvarjajo pogoje za svojo dolgotrajno rast.

To je še posebej pomembno zdaj, v času, ko se je z gospodarsko rastjo in zaostreno globalno konkurenčno tekmo kadrovski bazen izpraznil, saj dobijo talenti, ki trenutno stopajo na trg dela, dokaj jasno sliko o razvojno naravnanih delovnih sredinah, kjer bodo prepoznali njihov potencial in ga med drugim z mentorstvom ter konstantnim izobraževanjem in usposabljanjem tudi uporabili. Zlata nit je torej dobra priložnost, da kadri, ki šele stopajo na trg dela ali pa si iščejo nove karierne priložnosti, prepoznajo dobra podjetja.

Prve prijave že prihodnji teden

V minulem izboru najboljših zaposlovalcev, v Zlati niti 2016, se je za merjenje kakovosti med zaposlenimi in organizacijo odločilo 87 podjetij. To je sicer petino manj kot prva leta izbora, torej še v času konjunkture, ko je bila brezposelnost nizka, podjetja pa so zaposlovala in veliko vlagala v izobraževanje ter dobro počutje svojih sodelavcev. Tedaj je namreč v izboru sodelovalo več kot 100 podjetij.

Krizno obdobje, ki je sledilo, je privedlo tudi do odpuščanj, kleščenje stroškov pa je najprej doletelo prav izobraževanja. Zadnja leta je gospodarska rast prinesla več optimizma, podjetja več, a hkrati tudi z večjim preudarkom, zaposlujejo in vlagajo v izobraževanje. Zato gre pričakovati, da se bo, kar se je kazalo že v Zlati niti 2016, saj se je prvič odločilo za sodelovanje kar 20 podjetij, še več podjetij odločilo za sodelovanje v Zlati niti 2017.

Podjetja se lahko začenjajo v izbor elektronsko prijavljati že naslednji petek, torej 11. avgusta, in sicer na spletni www.zlatanit.dnevnik.si. Ob prijavi podjetje s povratnico dobi nadaljnja navodila. Nova časovnica hkrati pomeni tudi, da bodo v podjetjih ankete, ki so ključni del ocene kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, lahko izpolnjevali že septembra.

Zaposleni so se najbolje počutili ob koncu krize

Anketne liste je v Zlati niti 2016 izpolnilo 6856 zaposlenih. Trditve anketiranci ocenjujejo z ocenami od 1 (najnižja) do 5 (najvišja). Povprečna ocena kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo je znašala 3,78, kar je nekaj več kot v Zlati niti 2015, ko je bila 3,73. V dosedanjih desetih izborih Zlata nit je bila povprečna ocena zaposlenih najvišja v Zlati niti 2014, ko je bila 3,82, kar je jasno pokazalo, da se gospodarska kriza končuje, da so se podjetja stabilizirala in da so tudi zaradi tega zaposleni nekoliko bolj optimistični, njihove ekipe pa delujejo bolj uglašeno.

Med prijavljenimi so v Zlati niti 2016 – kar je sicer že tradicionalno – prevladovala mala podjetja (do 50 zaposlenih), saj jih je sodelovalo 42, srednje velikih podjetij (do 250 zaposlenih) je bilo 32, medtem ko se je za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo odločilo samo 10 velikih podjetij.

Podjetja, ki merijo kakovost odnosov in sodelujejo v raziskavi Zlata nit, se imajo možnost uvrstiti med finaliste izbora najboljših zaposlovalcev v treh velikostnih kategorijah: mala, srednje velika in velika podjetja. Na uvrstitev vpliva tehtano povprečje rezultatov iz vprašalnika med zaposlenimi (80 odstotkov) in uravnoteženih kazalnikov uspeha (20 odstotkov). S finalisti se opravi intervjuje o voditeljstvu, razprava izborne komisije pa prinese končno odločitev, katero podjetje si je v svoji kategoriji prislužilo naziv najboljši zaposlovalec leta.

Odnosi vplivajo na poslovni uspeh podjetja

Zlata nit postavlja v središče merjenja pravzaprav neotipljiv odnos med zaposlenimi in organizacijo. Vprašalnik, ki ga anonimno izpolnijo zaposleni, obsega 45 vprašanj, urejenih v sedem tematskih sklopov, ki zajemajo temeljni odnos med podjetjem in zaposlenim, vlogo in kakovost dela posameznika v podjetju, značilnosti organizacijske kulture, klime in medsebojnih odnosov, podjetnost in inovativnost, kakovost delovnega okolja, osebno rast in razvoj ter čustveno pripadnost zaposlenih.

Na podlagi odgovorov zaposlenih podjetje prejme informacijo o rezultatih, odloči pa se lahko tudi za poglobljeno analizo. Po informacijah iz podjetij so ta poglobljena poročila kot rentgen odnosov in v številkah osvetlijo veliko dejavnikov, ki jih podjetje sicer zaznava, vendar pa jim številke ponudijo orodje za izvedbo potrebnih ukrepov ali akcij. Analiza podjetje osvetli v primerjavi s podjetji sorodne velikosti, predstavi pa tudi morebitne razlike med posameznimi segmenti zaposlenih.

Zlata nit kakovost odnosov povezuje tudi s poslovno uspešnostjo podjetja. Na podlagi uravnoteženih kazalnikov uspeha (BSC) opazuje trženjske, finančne ter kazalnike inovativnosti in upravljanja človeških virov. Modeli, oblikovani na podlagi podatkov iz raziskave Zlata nit – gre za eno največjih raziskav v jugovzhodni Evropi, v kateri je sodelovalo že več kot 80.000 zaposlenih – kažejo, da je visoka kakovost odnosov povezana z višjo dobičkonosnostjo in višjo dodano vrednostjo na zaposlenega.