Če je še včeraj veljalo, da je treba pri izbiri študija predvsem upoštevati potrebe delodajalcev po določenih profilih strokovnjakov in si tako zagotoviti službo, je danes tako razmišljanje »prekratko«. In to iz dveh razlogov: ker se potrebe na trgu dela po posameznih poklicih nenehno spreminjajo in so danes preslab napovedovalec dobre zaposljivosti. Še pomembnejši razlog pa je dejstvo, da je dinamika razvoja znanosti in tehnologije danes taka, da bo znanje, pridobljeno v času formalnega šolanja, ob prehodu na trg dela (najverjetneje) že pomanjkljivo.

Karierni centri Univerze v Ljubljani so na podlagi izkušenj s študenti in dijaki ugotovili, da je smiselno in treba poglobiti sodelovanje s srednjimi šolami in z dijaki. Zato letos prvič organizirajo poletno šolo za dijake in dijakinje, ki se bodo prej ali slej srečali tudi z zgornjim vprašanjem. Poletna šola za dijake in dijakinje Kariernih centrov Univerze v Ljubljani izhaja iz spoznanja, da je vodenje lastnega življenja spretnost, ki jo je treba vaditi, in kompetenca, ki jo je treba vseživljenjsko graditi.

Odkrivali bodo kompetence in spretnosti

Namen poletne šole je mladim odpreti nekoliko drugačen pogled na to, za kaj gre danes pri izbiri študija, kaj je pomembno in kaj velja pred dokončno izbiro preveriti. Poletna šola je organizirana okoli nekaterih kompetenc, spretnosti in osebnostnih lastnosti, ki bodo v njihovi karieri vseskozi igrale ključno vlogo: komunikacija, samoorganizacija, samoocena, samopredstavitev, zastavljanje in doseganje ciljev, obvladovanje in uporaba sodobnih tehnologij, timsko delo, samozavest, predanost, sposobnost samostojnega učenja.

Bistvena dilema izbire je povezana z zelo osebnimi vprašanji: kdo sem, kaj je tisto, v čemer sem dober ali, še bolje, v čemer bi bil lahko dober in uspešen. To so danes najpomembnejša vprašanja; študij danes izbiramo predvsem v skladu z interesi, sposobnostmi in pripravljenostjo vlaganja vanj. Dijaki se bodo v okviru poletne šole seznanili s tehnikami samoocene, iskanja svojih potencialov, močnih strani, priložnosti, prepoznavanja ovir v napredku. Spretnosti spremljanja lastnih potencialov, napredka, ciljev, sprejemanja odločitev, sposobnosti prilagajanja ipd. sodijo med tiste spretnosti, ki so pomembne vse življenje in nam pomagajo sprejemati prave odločitve ter dosegati želene cilje.

Na posvetu dobrodošli tudi starši

Sporočilo poletne šole bodo podpirale tudi članice, fakultete in akademije Univerze v Ljubljani, ki bodo dijakinjam in dijakom predstavile prednosti, ki jih prinaša študij, na poseben, drugačen, bolj povezovalen način. Poletna šola bo potekala v zadnjem tednu avgusta, od 28. do 31., v prostorih Univerze v Ljubljani in bo za vse sodelujoče dijake brezplačna. Cilj poletne šole je dijakinjam in dijakom izbiro študija narediti bolj obvladljivo, jih opremiti z znanjem in spretnostmi, ki bodo krepile njihovo samozaupanje, da so sposobni, odgovorni in da imajo moč sprejemati pomembne odločitve svojega življenja. Iz poletne šole bodo dijaki odšli s svojo spletno stranjo, ki jo bodo izdelali sami.

Na poseben način se bodo lahko v delo poletne šole vključili tudi starši dijakov in dijakinj; imeli bodo priložnost pogovora s kariernimi svetovalci, ki se ga bodo lahko udeležili sami ali skupaj s svojim srednješolcem. Eden od večjih izzivov današnjega starševstva in svetovanja mladim je prav pomoč mladim pri izbiri izobraževalne in, v nadaljevanju, poklicne poti. Živimo v svetu drvečih sprememb, ki pretresajo vsakdan in postavljajo pod vprašaj naša pridobljena prepričanja, stališča, stereotipe in izkušnje, ki so nam še do včeraj pomagali učinkovito bivati in se razvijati, skladno z danostmi in pričakovanju sveta, ki nas je obkrožal. Eno od pomembnih sporočil poletne šole za dijake je, da študij ni (samo) del njihovega izobraževanja, ampak ga je produktivneje videti kot del njihove kariere.