Zavod RS za zaposlovanje je takoj po koncu prejšnjega objavil novo javno povabilo Delovni preizkus 2017/2018. Skupno je na razpolago 1,9 milijona evrov iz državnega proračuna. V delovni preizkus se bo lahko vključilo predvidoma 2110 brezposelnih ne glede na starost in trajanje brezposelnosti, ki bodo lahko tako preizkusili svoje znanje, veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu in si tako izboljšali zaposlitvene možnosti. Delodajalci bodo lahko brezposelne spoznali in preizkusili  v svojem delovnem okolju še pred sklenitvijo delovnega razmerja.

Povabilo je odprto do 31. julija 2018 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb, oziroma do porabe denarja. Delovni preizkus poteka brez delovnega razmerja (v tem času udeleženci ostanejo prijavljeni v zavodovi evidenci brezposelnih), traja pa od najmanj 100 ur do enega meseca. Izjema so invalidi, pri katerih lahko traja vključitev več kot mesec dni.

Zavod podjetju za izveden delovni preizkus povrne upravičene stroške v višini 206 evrov na udeleženca. Delodajalci iz javnega sektorja so upravičeni le do povračila dejanskega stroška zdravniškega pregleda kandidatov. Udeleženci delovnega preizkusa prejmejo dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz, ki se jim izplačata na podlagi njihove dejanske udeležbe v programu. 

Delodajalci lahko oddajo več zaporednih ponudb, vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe vsi delovni preizkusi iz predhodne ponudbe končani in izpolnjeni tudi pogoji glede zaposlitev po končanih delovnih preizkusih. Doslej se je po koncu delovnega preizkusa zaposlilo okoli 70 odstotkov udeležencev programa.

Priložnost za 9526 težje zaposljivih brezposelnih

Potem ko se je konec julija zaradi izteka roka za oddajo ponudb zaključilo javno povabilo Zaposli.me 2016/2017, je zavod znova objavil javno povabilo Zaposli.me 2017–2019, ki spet omogoča zaposlitev brezposelnih iz vse Slovenije.

Za subvencionirane zaposlitve je na voljo dobrih 50 milijonov evrov iz državne in evropske blagajne, kar je dovolj za 9526 brezposelnih, javno povabilo pa bo odprto do porabe sredstev oziroma najdlje do konca julija 2019. Delodajalci bodo z brezposelnimi morali skleniti delovno razmerje za najmanj eno leto za polni delovni čas oziroma za krajši delovni čas, v skladu odločbo o invalidnosti. Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo objaviti prosto delovno mesto, brezposelne iz ciljne skupine pa bo k njim napotil zavod.

Tako lahko delodajalci pridobijo subvencijo od 5000 do 7000 evrov za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 ali več let in so zadnjih 12 mesecev prijavljeni v registru brezposelnih, so starejši od 50 let in najmanj pol leta prijavljeni v zavodovi evidenci, so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ osnovno šolo in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, in za zaposlitev tistih, ki so dopolnili 30 let ali več ter bodo po vključitvi v program socialne vključenosti in aktivacije znova postali dejavni na trgu dela. slo