V članku so zapisali naslednja ključna sporočila:

– bolniki so po nepotrebnem izpostavljeni tveganju za razvoj odpornosti poti antibiotikom, kadar je zdravljenje daljše, kot je potrebno, in ne, če je zgodaj prekinjeno;

– za običajne infekcije ni videti (ni dokazov), da prekinitev zdravljenja z antibiotiki bolj zgodaj poveča bolnikovo tveganje za odpornost proti infekciji;

– antibiotiki so dragocen in končen naravni izvor, ki mora biti ohranjen za ukrojeno trajanje zdravljenja posameznega bolnika;

– potrebne so klinične raziskave, da določimo najbolj učinkovite strategije za najboljše trajanje antibiotičnega zdravljenja.

V članku, ki ni raziskava, niso dokazovali, da zdravniki in farmacevti že desetletja, praktično od množične uporabe, napačno zapovedujejo, da je treba zaužiti celotno količino predpisanih antibiotikov. Takšna je vaša razlaga njihovih sporočil. Njihova sporočila so umirjena in previdna. To dokazuje četrto sporočilo.

Zdravljenje z antibiotiki je relativno majhen del medicinskega zdravljenja. Slovenski zdravniki smo imeli vedno stališče, da antibiotiki niso antipiretiki. Cinično smo odgovarjali na vprašanje, koliko časa traja bolezen: če predpišemo antibiotik, en teden, če ga ne napišemo, pa samo sedem dni. V Sloveniji imamo že dolgo časa komisijo, ki oblikuje smernice za uporabo antibiotikov. Deluje na lastnih izkušnjah in na podlagi na dokazih temelječe medicine (slab prevod Evidence Based Medicine).

Medicina ni vera. Zdravniki in zdravnice smo profesionalci in smo primerno izobraženi in usposobljeni. Postopek za uvedbo novega zdravila je zahteven in ni kar neko podmizno šušmarjenje. Tudi nadzor nad uporabo zdravil je zahteven, vendar ustrezen.

Medicinsko-farmacevtske industrije ni. Nastajanje novih zdravil, posebej sodobnih, je zahtevno. Genetsko učinkovita zdravila, ukrojena posameznemu bolniku, so prihodnost, vendar ne bodo zastonj.

Dokazov za učinkovitost je ogromno. Toliko jih je vsak dan, da delujejo agencije, ki se ukvarjajo z njihovimi ugotovitvami. To je pač na dokazih temelječa medicina. Ta stroka je samo pomoč, kako se znajti med poplavo ugotovitev in informacij.

Te tehnologije ne pozna gospod Ivan Soče. Govori o utemeljenosti medicine na trdnih dokazih. Trdota dokazov (slabo preveden Evidence) je določena. Nivoji »dokazov« so jasno določeni. Nivoji so A, B, C in D. Najdete jih v vsakem dobrem učbeniku in v vseh revijah.

Ugotovitev (citiram) »omenjena raziskava je še en dokaz, da je nekritično zaupanje zdravnikom, ki nekritično zaupajo farmaciji, lahko zdravju škodljiva«, je primitivna ugotovitev, ki dokazuje, da avtor te izjave nima pojma o medicini in govori bedarije.

Prim. dr. Vasilij Cerar, Ljubljana Polje