In vendar se premika in vsa opozorila morda le niso bila zaman. Tako ugotavljajo v Civilni iniciativi Za zdravo bivalno okolje Žalec, člani katere že nekaj let opozarjajo na težave, ki jih povzroča tamkajšnja livarna Omco Feniks, nekdaj bolj znana pod imenom Ferralit. Krajane že nekaj let moti neznosen hrup, ki se širi izza zidov livarninih proizvodnih hal, kar je še zlasti moteče ponoči. V vročih poletnih nočeh zaradi tega marsikdo ne more zračiti hiše, te pa so od livarne oddaljene le nekaj deset metrov. Moteča pa sta tudi prah in dim. A če gre verjeti zagotovilom novega vodstva livarne, bo kmalu drugače, saj so se po odhodu prejšnjega direktorja Boruta Triplata zadeve vendarle začele premikati. In to na bolje.

Občina bi morala najti denar za meritve

»Na sestankih je v ravnanju novega direktorja tovarne Borisa Podgorška in tudi direktorja skupine Omco Darka Ranogajca opaziti veliko spremembo. Oba priznavata, da je bil odnos podjetja do okolja in krajanov doslej neprimeren in tudi v nasprotju s poslovno usmeritvijo podjetja,« je zadovoljen predsednik civilne iniciative Alojz Morinc.

Zadnji sestanek, ki je bil konec julija, pa predstavniki civilne iniciative ocenjujejo kot enega najbolj konstruktivnih, saj sta predstavnika vodstva livarne s fotografijami in konkretnimi načrti predstavila doslej že opravljeno in še predvideno delo za uresničitev dogovorjenih omilitvenih ukrepov.

»Dogovorili smo se, da bodo do konca leta izvedli dodatne konkretne omilitvene ukrepe za zmanjšanje hrupa in preprečili nekontrolirane izpuste dima in prahu. Organizirali bodo redne mesečne sestanke z nami, na katerih bodo predstavili izvedene in načrtovane aktivnosti,« povzema dogajanje Morinc. In dodaja, da je skupni cilj vseh, da proizvodnja ostane, kjer je zdaj, in se nadaljuje, hkrati pa želijo izboljšali bivalne razmere okoliških prebivalcev.

Žalskemu županu Janku Kosu pa so predstavniki civilne iniciative po posvetu s strokovnjaki s področja varstva okolja poslali predlog, da bi občina naročila in izvedla kontinuirane trimesečne meritve hrupa in prahu, kar so na občini krajanom obljubljali že pred leti. »Le tako bo mogoče dejansko spremljati izboljšave, ki jih bodo prinesli omilitveni ukrepi,« pravi Morinc. Ker pa občina v proračunu nima zagotovljenega dovolj denarja, so svetnikom in svetnicam že poslali prošnjo, da naj predlog podprejo, saj bi se v tem primeru meritve lahko začele izvajati že septembra.

Kako se bodo odločili župan ter občinski svetniki in svetnice, bo znano po sestanku konec avgusta. Predstavniki civilne iniciative pa upajo, da danih obljub vpleteni ne bodo snedli, zato bodo o vsem še naprej obveščali tudi širšo javnost.