Leta 2009 in 2010 je Möderndorfer kot Jankovićev predsednik sveta javnega zavoda Lekarna Ljubljana začel nepremičninsko ekspanzijo na račun javnih sredstev slovenske zdravstvene blagajne, dobička iz presežnega prometa zdravil in zdravju podpornih izdelkov, tačas ko so bile vse bolnišnice v rdečih številkah. MOL še danes nima ne akta ne evidenc o mreži lekarn, javnih in zasebnih. Obstoječih, celo centralne in dežurne, nima na mestnem zemljevidu, načrtovanih pa nima v prostorskem načrtu. Tudi Lekarna nima karte svojih »notranjih organizacijskih enot«. Statutarno niso urejene lekarne Ajdovščina, Bloke, Cerkno, Citypark, Horjul, Log - Dragomer, Lukovica, Podpeč, Postojna, Pri polikliniki, Pri šišenski knjižnici, Savska, Sončni dvori, Supernova, Škofljica, Tehnološki park, Trnovo, Trzin, Vila Urbana, WTC in Zlatica Vrhnika. Poslovni načrti JZ LL ostajajo »zaupni«. Zasebnopravni LL Grosist še kar uresničuje »izzive« zunaj sistema javnih financ čez 100 milijonov evrov letno. V lasti JZ LL je tisoče kvadratnih metrov praznih skladišč, večmilijonski mrtvi kapital, nakupna »priložnost« za koruptno dezinvestiranje Merkurja, fiktivnega stožiškega »zasebnega partnerja«.

Značilen je bil fiktivni nakup še ne grajene dežurne lekarne kot nadomestilo KID za izgubo posla v Vili Urbani, v kontekstu afere Mabra à la Janković in Miklavčič bi se Centralna lekarna opustila. Z 99.600 evri akontacije je KID ulovila zaključek poslovnega leta 2010. Zato so člani sveta 15. 10. 2010 odločali o tej milijonski investiciji mimo statuta, PN 2010 in sistema javnih naročil pod pritiskom kazni 100.000 evrov v primeru kršitve »Sklepa o določitvi poslovne skrivnosti«. Temu je bilo prirejeno tudi sklepanje o soglasju v mestnem svetu. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano za GH Meksiko. Podal sem kazenski ovadbi zaradi tveganj in zlorabe javnih sredstev, proti Möderndorferju in ostalim v JZ LL in proti Jankoviću in ostalim v MS MOL. Na okrajnem državnem tožilstvu v Ljubljani sta obe končali »momentalno ad acta« (glej Ktr 379/11-BV-me, 24. 10. 2012).

Kako naj Möderndorfer preiskuje tudi organe pregona, ko je tudi osebno pod režimom »momentalno ad acta«? Izvorno obvestilo kriminalistov (23. 2. 2011), da glede soglasja MS MOL »obstajajo razlogi za sum, da so bila storjena kazniva dejanja zlorab uradnih položajev…«, je šlo s strani vodje mag. Branka Japlja vnemar. Med razlogi pa je tožilstvo pripoznalo njegovo »poročilo« z dne 9. 5. 2011, kjer so njegova »ugotovljena dejstva« le ponovitev nebuloz, ki jih je »zbral« Janković, sprevrženih razlag upravnih tožb mestne svetnice, razlaganje brezpredmetnih internih procedur Jankovićeve »družine« in notorično znanih procedur mestnega sveta. In kar je tožilstvo samo nadgradilo s tremi neresnicami:

– da sta »finančna in pravna služba glede predmetnega sklepa podali soglasje«, podali pa sta ga eksplicitno »h gradivu z dne 10. 11. 2010«, datum predpogodbe pa je 26. 11. 2010;

– da je statutarnopravna komisija podala »pozitivno mnenje« k predlaganemu sklepu, ker previdna Maša Kociper ni podala nobenega;

– da se kazenska ovadba »ni nanašala na to, da bi bilo s predpogodbo za prodajo nepremičnin kar koli finančno narobe«, dežurna lekarna pa se je iz primeža hipotek izvila šele 26. 3. 2014.

No, kolateralna (ne)obravnava Möderndorferja v tožilskem spisu se za razliko od koristi sedaj kaže kot kolateralna škoda. Če je pri njem tudi s te strani vsaj malo preiskovalne etike, je čas za samoizločitev iz preiskovalne komisije. Obenem je na vrhovnem državnem tožilstvu čas za strokovni nadzor nad delom ljubljanskega tožilstva v letih od 2008 do 2012, tudi z vidika povezanih »zagubljenih« stožiških zadev.

Miha Jazbinšek, nekdanji svetnik MS MOL