Na križišču pri naselju Mostec, kjer se z Večne poti odcepi makadamska pot proti Krajinskemu parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, vozniki, ki se pripeljejo iz Šiške, kot tudi tisti, ki prihajajo iz Rožne doline, naletijo na prometni znak, ki jim prepoveduje zavijanje na gozdno cesto proti obronkom parka. Takšna prometna signalizacija je ob Večni poti tudi na le nekaj metrov oddaljenem križišču pri nogometnem igrišču, lahko pa tam na gozdno pot zavijajo intervencijska vozila in dostava do smučarskih skakalnic.

A tamkajšnji sprehajalci in rekreativci pogosto opažajo, da prometni znak s prepovedjo zavijanja le redko kdo upošteva. Številni obiskovalci krajinskega parka potem svoje jeklene konjičke ob gozdni poti tudi parkirajo, se pri avtomobilih preoblečejo v športna oblačila in zagrizejo v rožniške klance. Gozdnata pobočja krajinskega parka namreč v vročih dneh omogočajo rekreacijo v hladnem senčnatem zavetju, nedaleč je ob Koseškem bajerju speljana tudi Pot spominov in tovarištva s trim otoki, v Mostecu pa je urejena še 520 metrov dolga in ponoči v celoti osvetljena priljubljena trim steza. Tam lahko od leta 2012 rekreativci svoje mišice krepijo na petnajstih napravah.

Kazen v višini 160 evrov

»Zakaj je prometni znak tam, če ga nihče ne upošteva in avtomobili kljub temu množično zavijajo levo ali desno? Kje sta policija in mestno redarstvo?« je na prekrškarje opozorila občanka, ki se v Mostecu pogosto sprehaja.

Na ljubljanski mestni občini priznavajo, da poznajo prometno problematiko v tem delu Mosteca, zavračajo pa očitke, da policija ali mestno redarstvo območja ne nadzoruje. »Mestno redarstvo nadzor nad spoštovanjem cestnoprometnih predpisov tam in na različnih drugih lokacijah po mestu izvaja ob rednem opravljanju svojih nalog in pri zaznavi kršitve tudi ukrepa v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi,« zagotavljajo na občinskem mestnem redarstvu. Ob tem še pojasnjujejo, da morajo pri prometni signalizaciji, ki prepoveduje zavijanje na gozdno cesto, in pri tisti, ki dovoljuje promet z dopolnilo tablo »dovoljeno za intervencijska vozila in dostavo do smučarske skakalnice«, voznike zalotiti neposredno pri prekršku, torej med zavijanjem z Večne poti na gozdno pot. V tem primeru lahko prekrškarju izdajo globo v višini 160 evrov.

Sanitarije, kolesarnica, parkirišče…

Na občini imajo za območje Mosteca že načrt. V sodelovanju z republiškim zavodom za varstvo narave namreč na površinah med naseljem Mostec, Večno potjo in Koseškim bajerjem oziroma Koseško cesto načrtujejo ureditev sonaravne vstopne točke v krajinski park. Na občinskem oddelku za urejanje prostora so pojasnili, da bodo v sklopu projekta na območju med drugim uredili sanitarije, informacijsko točko, kolesarnico in tudi parkirišče za obiskovalce Tivolija, Rožnika in Mosteca ter Poti spominov in tovarištva. »Hkrati bosta ob Večni poti vzpostavljena tudi manjkajoča kolesarska povezava in postajališče za javni potniški promet,« še obljubljajo na oddelku za urejanje prostora in dodajajo, da bo po ureditvi vstopne točke območje vzhodno od Večne poti zaprto za ves promet, izjema bodo intervencijska vozila in tista za oskrbo območja.

Ureditve vstopnih točk v ljubljanske krajinske parke so na občini umestili tudi v svojo trajnostno urbano strategijo za obdobje med letoma 2014 in 2020, a kot je razvidno iz strategije, ureditve točk niso uvrstili med prednostne projekte. V izvedbenem načrtu strategije so zapisali, da nameravajo vstopne točke in parkovne površine v krajinskih parkih Ljubljansko barje ter Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib izvesti med letom 2017 in 2020, vrednost projekta na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib pa so ob tem ocenili na 100.000 evrov.