Potem ko so vlada in sindikati javnega sektorja prejšnji teden sklenili dogovor o odpravi plačnih anomalij za zaposlene do 26. plačnega razreda in pooblaščene uradne osebe, so včeraj predstavniki obeh strani začeli podpisovati anekse h kolektivnim pogodbam. Aneks h krovni kolektivni pogodbi za javni sektor, kjer je za veljavnost potrebna večina od 41 reprezentativnih sindikatov, je sicer včeraj podpisalo le 19 sindikatov, vendar pa je zaradi nekaterih že obljubljenih podpisov in glede na to, da imajo sindikati čas za podpis do 18. avgusta, že zdaj jasno, da bo kvorum dosežen. V tem prvem koraku odprave plačnih anomalij bodo javni uslužbenci povišico (skupaj s poračunom za julij in avgust) najverjetneje prejeli s septembrsko plačo v začetku oktobra.

Mnogi ostajajo pod minimalno plačo

Branimir Štrukelj, vodja Konfederacije sindikatov javnega sektorja, je izrazil zadovoljstvo, da je dogovor po dolgotrajnih pogajanjih in številnih zapletih vendarle dosežen. »Tisti, ki smo izboljšali plače za dva plačna razreda, bodo letno prejeli eno dodatno plačo, kar je pomemben korak k vračanju tistega, kar nam je bilo odvzeto v času krize,« je povedal Štrukelj.

Ob tem pa je priznal, da jim ni uspelo zvišati plač vsem najslabše plačanim javnim uslužbencem, med drugim številnim čistilkam, pericam…, ki bodo kljub uvrstitvi v višje plačne razrede še naprej ostali pod minimalno plačo. Štrukelj, ki ocenjuje, da bo med skupno 5800 čistilkami preseglo minimalno plačo le okoli tisoč oseb, je prepričan, da bo treba to vprašanje rešiti v popravkih zakona o minimalni plači.

Koprivnikar: Izpolnili smo obljubo

Z dogovorom je zadovoljen tudi minister za javno upravo Boris Koprivnikar. Sindikatom se je zahvalil za kooperativnost, vladi pa za to, da je popustila pri predvidenem finančnem okviru v višini 70 milijonov evrov. Strošek odprave plačnih anomalij bo, kot je znano, že zgolj v prvem koraku, torej za slabše plačane javne uslužbence in pooblaščene uradne osebe, znašal 71,4 milijona evrov, od tega bo za plačno skupino J namenjenih 26,6 milijona evrov.

»Z dogovorom smo izpolnili obljubo in dosegli, da bodo tisti, ki imajo najmanj, dobili konkreten popravek pri plači. Veseli me, da se plača izboljšuje kar 62.000 javnim uslužbencem, večinoma za dva plačna razreda,« je povedal Koprivnikar in ob tem dodal, da je vladni predlog za odpravo plačnih anomalij ostalih zaposlenih že na mizi in da bo vreden okoli štiri milijone evrov. Sicer pa v nasprotju s Štrukljem zatrjuje, da bo ostala pod minimalno plačo od okoli 9000 zaposlenih le še četrtina delavcev.