Omenjena trditev ne drži, v telefonskem pogovoru z novinarjem sem povedal, da Slovenska vojska ne preverja ali zbira informacij o tem, kdo bodo uporabniki storitev, ki jih Slovenska vojska na podlagi vzajemnosti izvaja organizacijam posebnega pomena za obrambo, s katerimi sodeluje na podlagi sklenjenih pogodb o civilno-vojaškem sodelovanju. V omenjenem primeru gre za pogodbo, ki jo je Slovenska vojska sklenila z Gasilsko zvezo Slovenije.

Simon Korez

tiskovni predstavnik Slovenske vojske