Lokacija v bližini Srednje šole Domžale ni bila izbrana naključno, saj Zavod RS za šolstvo že dalj časa nagovarja šole, naj table vključijo v pouk o vodah in za dijaško terensko raziskovanje. Slednjega se je tako letos lotilo tudi 27 dijakov domžalske srednje šole, ki so raziskovali vodo Kamniške Bistrice ter Rače, Mlinščice in njihovo vlogo, spreminjanje gladine vode v strugi, fizikalne, biološke in kemijske lastnosti ter vpliv reke na poselitev in industrializacijo. Raziskovanje so končali s predstavitvijo rezultatov raziskav in vzorcev vode, ki so jih odvzeli v Biščah in Domžalah. Za postavitev tabel, ki opozarjajo na višino vode, pa v sodelovanju z občinami skrbijo na Zvezi geografov Slovenije, ministrstvu za okolje in prostor ter Agenciji RS za okolje. Table postavljajo na vidna mesta, kjer jih lahko vidi največ ljudi. Župan Toni Dragar je ob namestitvi poudaril, da si na občini že več let prizadevajo, da bi bila Kamniška Bistrica čista, uporabna in čim bolj prijazna. Zato veliko vlagajo tudi v rekreacijske možnosti ob reki.