Z zaslišanjem novih prič in sodnih izvedencev se je na krškem okrožnem sodišču danes nadaljevalo sojenje glavnima akterjema tragičnega in razvpitega februarskega dogodka, ki se ga je v javnosti prijelo ime facebook umor. Medtem ko Olovčevi priči Helena R. in Peter Ž. o prvoobtoženemu nista imela povedati nič slabega, so navzoči v dvorani z zanimanjem prisluhnili sodni izvedenki klinične psihologije Sanji Šešok. Ta je obema pripisala nizko intelektualno zmogljivost ter visoko stopnjo egocentričnosti, zaradi česar sta se tudi tako dobro ujela in se družila. Pri obeh je zaznala zelo nizko čustvenost in odsotnost obžalovanja za slabo, storjeno drugim. Krivdi za svoja dejanja se obtožena izmikata z iskanjem razlogov v zunanjih dejavnikih.

Vinjenost ni bila vzrok za takšno ravnanje

»Oba sta socialno nezrela. Kljub temu da sta na spodnji meji podpovprečne intelektualnosti, ne gre za duševno nerazvitost ali duševne motnje. Svojega dejanja sta se nedvomno zavedala, čeprav nista imela najbolje razvite sposobnosti realnega presojanja. Vinjenost je njuno ravnanje le pospešila, ne pa povzročila. Obema se je tak način reševanja medsebojnih odnosov zdel sprejemljiv, nespodobneža je bilo treba kaznovati,« je bila v svojem opisovanju osebnostih lastnosti obtoženih Aleša Olovca in Martina Kovača prepričljiva Šešokova, ki je dodala, da jima življenjske okoliščine, v katerih sta odraščala, gotovo niso bile naklonjene.

Kovačev zagovornik Dušan Medved se že od prve obravnave minuli ponedeljek trudi dokazati, da je bil njegov varovanec nekako podrejen Olovcu in da med grozovitim trpinčenjem Andreju Cekuti ni zadal usodnih udarcev. Šešokova je tezo o podrejenosti odločno zavrnila in Kovačevo sodelovanje v pretepanju Cekute, ki ga je začel Olovec, označila kot prilagajanje situaciji, kot posnemanje prijateljevih dejanj in ne kot sledenje iz pozicije podrejenosti. »Zaradi svoje nezmožnosti boljše presoje nastale situacije ni mogel ravnati drugače,« je pojasnila Šešokova. Dejala je še, da sta v času dogajanja gotovo oba zaznala življenjsko ogroženost dan pozneje umrlega Cekute, pri čemer se je Olovcu zdelo pomembno po facebooku drugim pokazati svojo moč in pomembnost, kar naj bi izhajalo iz njegovega egocentrizma.

Med gledanjem sadističnega posnetka se je smejal

Na predlog zagovornika Medveda je sledil ogled grozljivih posnetkov, ki so 13. februarja v »neposrednem prenosu« zakrožili po facebooku, izvedenec sodne medicine Borut Štefanič pa je sproti odgovarjal na postavljena vprašanja. Kot že rečeno je postajalo vse bolj očitno, da želi Kovačev zagovornik Dušan Medved petčlanski sodni senat prepričati, da je njegov varovanec pri pretepu igral obrobno vlogo in da je usodne udarce, ki so pripeljali do smrti, nesrečnemu Cekuti zadal le Olovec. Štefanič je res pojasnil, da je glede na najdaljši, 23-minutni posnetek Cekutovo življenje viselo na nitki, še preden ga je udaril in brcnil Kovač. Toda tisti trenutek se je vmešal Olovec in dejal, da je Kovač nesrečneža tepel tudi v času med prvim in zadnjim posnetkom. Kovač je to trditev sprva zanikal, naposled pa vendarle priznal. Tudi zaradi tega državna tožilka Mateja Roguljič vztraja pri obtožbi, ki bremeni oba enako. Senat je opozorila tudi na dogodek med predvajanjem posnetka, ki smo ga opazili tudi sami, da se je Kovač v nekem trenutku celo smejal Olovčevemu zabavljanju čez nemočnega in takrat že globoko nezavestnega Cekuto.

Veliko vprašanj, povezanih s potekom pretepa, je zaradi izgovarjanja obeh obtoženih, da se zaradi pijanosti in časovne odmaknjenosti podrobnosti ne moreta spomniti, je tudi danes ostalo neodgovorjenih. Sojenje obtoženima, ki jima grozi od 15 do 30 let zapora, se bo nadaljevalo 13. septembra, ko bosta nastopila še ena priča in izvedenec z Inštituta za informacijske tehnologije.