V krajevni skupnosti Tuhinj, kjer so imeli doslej le en ekološki otok pri nekdanji ambulanti na Lazah, so nedavno uredili še en ekološki otok. Postavili so ga nasproti športnega igrišča v naselju Češnjice in je namenjen predvsem gospodinjstvom s tega območja. Lastnik zemljišča jim je potrebno zemljišče oddal v najem brezplačno, na otok pa so namestili zabojnike za ločeno zbiranje odpadnega papirja, stekla in embalaže.

Drugi odpadki na to odlagališče ne spadajo, opozarjajo na občini Kamnik, kjer so doslej uredili že 85 ekoloških otokov, kar je več kot zahteva republiški normativ, ki zapoveduje najmanj en ekološki otok na 500 prebivalcev. »Smisel oziroma namen urejanja ekoloških otokov je v tem, da se občankam in občanom čim bolj olajša oddajanje ločeno zbranih komunalnih odpadkov, in sicer tako, da jih lahko oddajo na ekološkem otoku čim bliže svojega doma,« pojasnjujejo na občini, kjer pa žal že dalj časa opažajo, da so nekateri ekološki otoki kljub rednemu praznjenju posod in čiščenju podlage dokaj onesnaženi. Ob posodah so pogosto odloženi kosovni odpadki, ki tja ne spadajo.

To je nedopustno in povsem nerazumljivo, se hudujejo na občini, kjer lahko vsak uporabnik pri koncesionarju Publicus naroči dvakrat na leto brezplačen odvoz kosovnih odpadkov. Zato bo občinska uprava, so povedali na občini, znova preučila možnost uvedbe videonadzora na nekaterih najbolj kritičnih lokacijah. V skrajnem primeru pa bodo prisiljeni nekatere ekološke otoke odstraniti, še pravijo na občini, kjer so doslej prejeli pet prijav občanov in uvedli 21 prekrškovnih postopkov zaradi onesnaževanja ekoloških otokov. Najbolj problematični ekološki otoki so na lokacijah v Stranju pri osnovni šoli in pri Calcitu ob poti k sv. Primožu, v Srednji vasi pri trgovini Tuš, v Šmarci pri tovarni Menina, na Molkovi poti pri podjetju Zarja in v Nevljah pri Mamutovem mostu.

Ker so še vedno »najboljši nadzor« prav krajani, na občini prosijo vse občane, ki opazijo kršitelje oziroma onesnaževalce, da jih o tem obvestijo in s tem pripomorejo k temu, da bodo vsi ekološki otoki čisti in urejeni. Ne nazadnje tudi v kamniški občini nimajo le otokov, ki jim povzročajo težave, temveč tudi zgledno urejene otoke. Na občini so kot dober zgled izpostavili ekološki otok v naselju Pirševo. av