Potem ko je Perniško jezero konec tedna množično naplavilo mrtve ribe, je v soboto podjetje Ribe Maribor, ki ima tam ribogojnico, naplavljene ribe odstranilo. Vodja Rib Maribor Dušan Rapoc ni hotel dati izjave, po njegovi oceni pa je poginilo pet ali šest ton rib. V soboto so še predvidevali, da bodo morali jezero čistiti tudi v nedeljo, vendar je bilo včeraj zjutraj jezero vsaj na pogled že takšno, kot mora biti, tudi neznosnega smradu, ki se je širil še v soboto, ni bilo več. Tokrat se je, drugače kot pred leti, ko je med naplavitvijo rib in začetkom odvoza minilo kar nekaj dni, podjetje vsaj takoj lotilo odstranjevanja poginulih rib.

Problematika ni nova, množični pogini rib so se v vročih poletnih mesecih zgodili v zadnjih desetih letih že večkrat, v letih 2008, 2010 in 2013. Jezero bi bilo treba poglobiti, so ugotavljali ob vseh katastrofah, in sproti bi morali odstranjevati mulj.

To je ta konec tedna znova poudaril tudi župan občine Pesnica Venčeslav Senekovič. Zamuljenost je tako velika, da se bo ob nadaljnji suši katastrofa ponovila oziroma se celo stopnjevala, se boji. Občina več kot opozarjati na problematiko ne more, upravljanje jezera je pristojnost državnih služb, na katere so naslovili že mnogo prošenj in pozivov. Konkretno: čiščenje jezera bi morala opraviti oziroma odrediti Direkcija RS za vode. Ob izkoriščanju potencialov Perniškega jezera gre ves čas za konflikt interesov med krajinskim parkom in gospodarsko dejavnostjo, pravi župan, za vse druge vrste gospodarskih dejavnosti, tudi turističnih, so pravila bolj nepremakljiva kot za gojenje rib. dr