Upravna enota Ljubljana je na začetku meseca obvestila občino Vodice, da bo z 31. avgustom letos Krajevni urad Vodice prenehal poslovati. »Ker pa je bil v poletnih mesecih julija in avgusta krajevni urad že vsa leta zaprt, je bil v resnici zaprt že s koncem junija,« je povedala direktorica občinske uprave občine Vodice Majda Peterlin.

Pravi, da obisk krajevnega urada res ni bil velik in se je z leti zmanjševal, vendar ga kljub temu niso hoteli izgubiti. Zato so maja, takoj ko jih je konec aprila Upravna enota Ljubljana obvestila o nameravani ukinitvi krajevnega urada Vodice, na Upravno enoto Ljubljana in na Ministrstvo za javno upravo naslovili pritožbo zoper nameravano ukinitev. »Na UE so se sklicevali na racionalizacijo stroškov, pomanjkanje kadrovskih virov in upad obiska. Kolikšni bodo prihranki zaradi zaprtja krajevnega urada na UE Ljubljana, niso navedli,« je povedala Peterlinova in dodala, da pritožbe niso upoštevali, čeprav so na občini v želji, da bi ga ohranili in pocenili njegovo delovanje, upravni enoti na podlagi sporazuma že prej zagotavljali brezplačne prostore za delovanje krajevnega urada.

Obvestilo o zaprtju krajevnega urada, ki jim ga je s soglasjem ministrstva za javno upravo na začetku meseca poslala UE Ljubljana, so na občini Vodice že objavili na občinski spletni strani, a odzivov občanov, ki so vajeni, da je urad poleti zaprt, doslej še niso prejeli. Na občini pa so še vedno mnenja, da je zaprtje urada nedopustno. »Prepričani smo, da se učinkovitost urada ne more meriti s številom pristopov na urad, ampak predvsem z ravnjo storitev ljudem in čim večjo in širšo dostopnostjo in ažurnostjo,« pravi Peterlinova.

Po ukinitvi krajevnega urada Vodice bodo lahko krajani Vodic izkoristili storitve upravne enote na krajevnem uradu v Medvodah, na izpostavi UE Ljubljana Šiška ali na Sektorju za upravno-notranje zadeve na Tobačni ulici. Do vseh je urejen javni prevoz, saj nekateri starejši občani nimajo lastnega prevoza. Na krajevnem uradu v Vodicah so občani doslej med drugim lahko urejali osebne dokumente, spremembe naslovov, prijavili izgubo dokumentov, opravljali matične zadeve, ki so povezane z rojstvom, poroko in smrtjo, podaljšali vozniško dovoljenje, iskali zemljiškoknjižne izpiske ter opravili upravne overitve podpisa, kopij in garantnih pisem.