»V Domžalah smo predolgo menili, da nismo turistična občina. A to ne drži. Tudi pri nas se marsikaj dogaja in lahko veliko pokažemo. Vendar turisti za to ne bodo izvedeli, če jih ne bomo povabili medse in jim sami pokazali naše znamenitosti in danosti, zlasti izjemen potencial zelene osi ob Kamniški Bistrici,« je predstavil zamisel o ustanovitvi turističnoinformacijskega centra (TIC) domžalski župan Toni Dragar.

Več let je delo TIC v Domžalah opravljala kar komisija za turizem, ki je postavila temelje, za resnejši turistični preboj pa ji je zmanjkalo moči. Zato so se na občini ozrli po turistično bolj razvitih krajih in se odločili, da bodo ustanovili TIC. Tehtali so med samostojnim javnim zavodom, delovno organizacijo, režijskim obratom…, a so se na koncu odločili, da bodo zaradi lažjega in cenejšega prehoda na samostojno pot za zdaj TIC ohranili v okrilju občinske uprave kot nekakšno projektno pisarno. Za njegovo delovanje so združili kar šest različnih proračunskih postavk, novi organizacijski enoti županovega urada pa omogočili, da se vse od maja ukvarja izključno z vsebinskim delom, za vse drugo pa za zdaj skrbijo v upravi.

Koledar dogodkov

»Za dva meseca smo že veliko naredili,« je prepričana vodja TIC Mira Bečan. »Pravkar urejamo samostojno spletno stran, ki bo namenjena turistom. Predstavila bo znamenitosti in aktivnosti naših krajev. Z njo pa bomo odpravili tudi dosedanjo rakavo rano in v koledarju na enem mestu končno združili vse prireditve in dogodke, ki jih v občini z zelo dejavnimi športnimi in kulturnimi društvi nikoli ne zmanjka,« pravi Bečanova in dodaja, da so se pridružili tudi facebook skupnosti. Med drugim so sodelovali pri organizaciji več prireditev, predvsem pa so se spoznavali z gostinci, hotelirji, društvi, javnimi zavodi, saj bi radi čim prej povezali vse akterje, ki že uspešno delujejo na tem področju, povezovali pa se bodo tudi regijsko. Domžale sicer premorejo dva hotela – Krono in Ambient, ki lahko prenočita vsak za en avtobus gostov. Prenočišča ponujajo tudi zasebni gostinci Keber, Janežič, Šporn, Hiša na travi… Turisti, tudi tuji so med njimi, pa radi obiščejo Šumberk, Krumperk, Železno jamo, Slamnikarski muzej…

Prostor zadovoljnih ljudi

V domžalski TIC, ki posluje v poslovnem času občinske uprave, za zdaj ne zaide veliko obiskovalcev, še zlasti ga zaradi nevpadljivih oznak ne najdejo turisti. »Prihajajo predvsem Domžalčani, ki potujejo v tujino in potrebujejo dodatne informacije,« pravi Bečanova in dodaja, da bodo v TIC vendarle kmalu vabile nove table z novim logotipom, ki so ga pravkar dodelali. V novem logotipu sta v besedi Domžale s sloganom »prostor zadovoljnih ljudi«, ki določa glavne turistične atribute občine, v občinskih barvah izpostavljeni črki O in M. Modra črka M ponazarja Kamniško Bistrico in športni turizem, rumena črka O pa slamnikarsko tradicijo, ki pomeni temelj vzpona mesta in ki je s slamniki ime kraja ponesla tudi v svet. Zelena barva izpostavlja zeleno os regije.

V TIC sta trenutno zaposleni dve delavki. Za ureditev približno 120 kvadratnih metrov velikih občinskih prostorov na Ljubljanski 70 so odšteli približno 12.000 evrov, čisto pravi TIC za turiste pa bodo v prihodnosti uredili v neposredni bližini, napoveduje župan Dragar.