Lastnik zemljišča jim je potrebno zemljišče oddal v najem brezplačno, na otok pa so namestili zabojnike za ločeno zbiranje odpadnega papirja, stekla in embalaže. Drugi odpadki na to odlagališče ne sodijo, opozarjajo na občini Kamnik, kjer so doslej uredili že 85 ekoloških otokov, kar je več, kot zahteva republiški normativ, ki zapoveduje najmanj en ekološki otok na 500 prebivalcev. Na žalost pa na občini opažajo, da so nekateri ekološki otoki, kljub rednemu praznjenju posod in čiščenju podlage, dokaj onesnaženi. Ob posodah so pogosto odloženi kosovni odpadki, ki tja ne sodijo. To je nedopustno in povsem nerazumljivo, menijo na občini, kjer lahko vsak uporabnik pri koncesionarju Publicus naroči dvakrat na leto brezplačen odvoz kosovnih odpadkov. Zato bo občinska uprava, nadaljujejo na občini, znova preučila možnost uvedbe videonadzora na nekaterih najbolj kritičnih lokacijah. V skrajnem primeru pa bodo prisiljeni nekatere ekološke otoke odstraniti, še pravijo na občini. Ker pa so »najboljši nadzor« bližnji krajani, na občini prosijo vse občanke in občane, ki opazijo kršitelje oziroma onesnaževalce, da jih o tem obvestijo.