Obnovili bodo vozišče konstrukcij in odvodnjavanje cestišča, na novo pa bodo uredili še površine za pešce, ki bodo širše, javno razsvetljavo, postajališča avtobusnega prometa in obstoječa križišča. Zgradili bodo hitrostne ovire pri prehodih za pešce in na križišču z Donovo cesto. Predvidoma bodo dela trajala do konca septembra, investicija pa znaša 235.000 evrov.  Na javnem naročanju so za izvajalca izbrali podjetje Eurograd, d. o. o. Sredstva bo zagotovila medvoška občina iz proračuna.  Zaradi del bo cesta delno zaprta.