Mestna občina Ljubljana oziroma njeno javno podjetje Vodovod-Kanalizacija postopoma širi kanalizacijsko omrežje tudi na obrobje mesta. Čeprav je pričakovati, da bo glavnina manjkajočega omrežja zgrajena v okviru stomilijonskega komunalnega projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, se v občinskem podjetju medtem lotevajo projektov, ki so bili zastavljeni že prej. Tokrat bosta na vrsto prišli Zadobrova in Podgorica na severovzhodu mesta, kjer niso ravno navajeni občinskih naložb.

Državna sredstva za kanalizacijo

V Zadobrovi bodo gradili kanalizacijo za odpadno in padavinsko vodo na Cesti X in v Zdešarjevi ulici, kanalizacijo za odpadno vodo pa v Arničevi ulici. V vseh treh ulicah bodo obnovili vodovod in uredili javno razsvetljavo. Skupna pogodbena vrednost navedenih del znaša 1,9 milijona evrov z DDV, dela pa bo opravilo grosupeljsko podjetje Komunalne gradnje. Ulice naj bi bile urejene do marca prihodnje leto.

Precej cenejša bodo dela v Podgorici, kjer bo Hidrotehnik gradil dobrih tristo metrov dolg kanalizacijski kanal s priključki do hiš s hišnimi številkami od 119 do 143 ter novo črpališče z izvedbo električnega in vodovodnega priključka. Pogodba je vredna slabih 350.000 evrov, Hidrotehnik pa mora dela končati do 30. septembra. Občina je za to naložbo pridobila tudi sredstva ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo prispevalo dobrih 260.000 evrov.

Ljubljanska občina letos načrtuje tudi urejanje komunalne infrastrukture ob Večni poti za potrebe živalskega vrta ter komunalno ureditev območja v krajinskem parku Barje in območja Kašeljske ceste v Spodnjem Kašlju. »Prav tako predvidevamo sredstva za pripravo izvedbene dokumentacije za projekt Ažmanove ulice, za poplačilo obveznosti izdelave projektne dokumentacije in izvedbo storitev inženiringa za pridobitev gradbenega dovoljenja in storitve pridobivanja zemljišč za območje Gornji Rudnik III in IV ter za nadaljevanje gradnje komunalne infrastrukture v Rakovi jelši – jug,« je razvidno iz občinskega proračuna.