Potem ko je že bilo slišati govorice, da bo ljubljanska mestna občina na križišču Masarykove in Resljeve ceste uredila še eno začasno parkirišče, so občinarji presenetili z razveseljivo napovedjo, da bodo na zdaj neuglednem vogalu uredili manjši park z otroškim igriščem.

Jeseni so se že lotili urejanja zanemarjenega vogala v bližini avtobusne in železniške postaje. Opravili so grobo čiščenje zaraščenega območja, odstranili so odpadke in neprehodno grmovje, drevesa v dobrem stanju pa so ohranili. Toda odkar so nam konec leta odgovorili, da bo po tistem, ko bodo porušili ostanke zidu in gradbiščne ograje, omenjeni vogal postal splošno dostopen javni prostor, se ni zgodilo nič. Napovedali so, da bodo začeli delati v prvi polovici letošnjega leta, a do tega še ni prišlo, zato smo preverili, ali bo potemtakem zid z oglasi letos padel ali ne.

Z občine so odgovorili, da je ureditev parka še vedno med načrti za letošnje leto in da bodo gradbeni stroji na tej lokaciji zabrneli kmalu. »Začetek del je predviden še ta mesec, končanje pa do konca avgusta,« so povedali na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet. Poleg rušitve zidu načrtujejo ureditev manjšega parka s parkovno opremo ob Resljevi cesti, v drugi fazi pa bo na vrsto prišlo še otroško igrišče. Kdaj približno bo to? »O načrtih glede druge faze je še prezgodaj govoriti,« so nam skopo pojasnili.

Zraven bodo skladova stanovanja

Odstranitev starega zidu za občino pomeni manj površin za oglaševanje in tudi manj dohodka s tega naslova, vendar je tudi v občinskem prostorskem načrtu v križišču Masarykove in Resljeve ceste predviden trg. Najbolj zanimivo je, da je z njega zarisan podhod za pešce pod Masarykovo cesto. »V severnem delu je predvidena gradnja ploščadi s prehodom za pešce pod cesto, ki bi se nadaljevala v obstoječi podhod pod železnico vse do Vilharjeve ceste,« so pred časom pojasnili na občini. Tako bi zelo elegantno in učinkovito rešili tudi problem nevarnega prehoda za pešce na tem mestu. Avtomobili, ki z Resljeve ceste zavijajo desno, namreč pogosto zelo suvereno prihitijo izza ovinka, medtem ko imajo zeleno luč tudi pešci. Vsekakor bo k varnosti šibkejših udeležencev v prometu prispevala že sama rušitev zidu, saj bo tako ta ovinek postal veliko bolj pregleden.

Kaj bo v prihodnosti na preostalem delu gradbene jame, ki zeva, že vse odkar je družba Energoplan pristala v prisilni poravnavi in je postalo jasno, da projekt Poslovni center F3 na 6000 kvadratnih metrih, ki jim jih je prodala občina, ne bo nikoli uresničen? V mestnem stanovanjskem skladu pojasnjujejo, da imajo v severovzhodnem vogalu območja, med Masarykovo cesto in Kotnikovo ulico, v srednjeročnem načrtu gradnjo poslovno-stanovanjske stavbe, medtem ko občinski prostorski načrt pod parkom dopušča še gradnjo podzemnih garaž.