Podjetje Ekologija, ki je v lasti Saubermacherja, je že leto dni v ospredju zanimanja varuhov okolja. Zaradi načrtov po povečanju zmogljivosti predelave nevarnih odpadkov in zaradi za mnoge že zdaj spornega delovanja se je že lani na izredni seji sestal škofjeloški občinski svet, zdaj pa svetnik Rolando Krajnik (iniciativa Moja Škofja Loka) predsednika vlade Mira Cerarja in odgovorne ustanove opozarja, da Ekologija do zdaj ni ustrezno skrbela za požarno varnost.

Opira se na strokovno mnenje gasilcev oziroma šokantno oceno poveljnika Gasilskega poveljstva Škofja Loka Andreja Štremflja po ogledu stanja v podjetju. »Jasno je, da pogoji varnega obratovanja v Ekologiji na Trati sploh še niso zagotovljeni. Zato gasilci sploh nočejo prevzemati odgovornosti za varnost, ker zanjo ni niti osnovnih pogojev. Naj opozorim še to, da gre za okolje, kjer so okoli 60 let stari objekti, ki so popolnoma neprimerni za predelavo odpadkov.«

»Priznanje« tudi iz Ekologije

Direktor Ekologije Jožef Kocon priznava, da je po ogledu gasilcev že ukrepal. Toda iz seznama nujnih ukrepov je povsem jasno, da je bilo do zdaj delovanje Ekologije resnično zelo nevarno za okolico, predvsem prebivalce krajevnih skupnosti Trata in Godešič. Tako so šele zdaj izdelali načrt takojšnjega požarnega varovanja, naročili so poseben trezor za vstop gasilcev v primeru nevarnosti in iz delovnih prostorov umaknili nekatera delovna sredstva, kot so viličarji.

Obenem pa v Ekologiji opozarjajo na problem celotnega okolja Trate, kjer deluje več podjetij. »Predlagamo izdelavo požarnih redov in načrtov za vse na tej lokaciji. Treba je izdelati načrt zaščite in reševanja in izvesti vajo evakuacije,« predlaga Kocon. Tudi gasilci svarijo pred požarom širših razsežnosti, na katerega v industrijski coni trenutno niso pripravljeni. Največje podjetje v coni je Gorenjska predilnica, katere solastnik je tudi škofjeloški župan Miha Ješe, ki je dopis podjetja Ekologija prejel prejšnji mesec.

Rolando Krajnik opozarja, da so gasilci ob ogledu prostorov podjetja Ekologija opozorili na vsaj 15 očitnih pomanjkljivosti. Podjetje je oddaljeno 150 metrov od naselij in stoji v samem jedru industrijskega kompleksa, ki ga sestavljajo večinoma stare stavbe. Primerjava s Kemisom je močno v škodo škofjeloškemu podjetju, ki ima 5 kubičnih metrov velik požarni bazen, Kemis pa 650 kubičnih metrov. Kemis je imel ob požaru na voljo usposobljene ljudi, Ekologija ne. »Najhuje ob vsem je, da so šele zadnji protesti ob načrtih za širjenje podjetja izpostavili, kaj vse manjka in kako sporno je njihovo delovanje. Ne morem verjeti, da se leta 2011 Agencija RS za okolje sploh ni odzvala na poziv upravne enote, da poda mnenje, kar samo potrjuje, da nas velikokrat strezni šele nesreča, ki pa ima vedno posledice za ljudi, in v okolici Ekologije jih živi 15.000.«

V Ekologiji zdaj s prstom kažejo tudi na vse okoli sebe, kar samo potrjuje dejstvo, da bo treba industrijsko cono na Trati temeljito prevetriti vsaj kar zadeva požarno varstvo. Zato v civilni pobudi pričakujejo, da se vse ustanove na ugotovitve odzovejo takoj, ker bi požar v tem okolju pomenil precej hujše posledice, kot so bile – na primer – na Vrhniki.