Zelo zanimivo je oziroma bo tudi spremljati strankarsko prerivanje in določanje volilnih mest oziroma volilnih okrajev za posamezne politike, vse z namenom, da bi bili bolj prepričljivo izvoljeni. Tako ni naključje, da posameznik izkoristi svojo pasivno volilno pravico na primer v Kurji vasi, čeprav je njegovo bivališče in kraj delovanja drugje, denimo v Ljubljani.

Pri predstavitvah imajo pomembno vlogo resna sredstva javnega obveščanja. Kot je razvidno iz napisanega, s tem ne mislim na razne Nova24TV, Reporter, Demokracijo itd. Nekateri prodorni, verodostojni in odgovorni mediji bi lahko razbistrili kalne vode političnega manipuliranja s kratkimi, jasnimi, preglednimi, pogostejšimi oziroma sprotnimi in na določene odgovorne oblastnike usmerjenimi vsebinami. Te vsebine bi morale obsegati kratke in jasne navedbe o tem, kaj je kdo načrtoval in obljubljal, ali je to realiziral in kdaj. Tudi česa ni storil, pa bi moral. Preprosto in enostavno. Ti pregledi ne bi smeli biti le enkrat pred volitvami, temveč za pomembne ustavne oziroma državljanske pravice in dolžnosti tudi kar mesečno ali polletno. Vsi, ki zasedajo izvoljene oziroma zaupane funkcije, kot so predsednik države, predsednik vlade in njegovi ministri, predsednik državnega sveta in predsednik parlamenta ter poslanci, razne državne agencije, protikorupcijska komisija, vodje SDH, bank itd., bi bili tako malo bolj na očeh javnosti, kot pa le pri mesečnem objavljanju anket priljubljenosti.

Bolj kot te ankete me na primer zanima, kdaj bo izvedena zdravstvena ali pokojninska reforma, kdo je obljubil, da jo bo izpeljal, in do kdaj itd. Če imamo 80.000 brezposelnih, me zanima, kdo obljubi, da bo ta številka, za katero se skrivajo številne osebne tragedije, zmanjšana na minimum oziroma na primer prepolovljena in do kdaj? Če pravna država res deluje, kdo obljubi in izpelje to, da bo sprejet zakon o delovnih razmerjih, ki bo onemogočal izkoriščanje delavcev, neplačevanje njihovih prispevkov. Kdo obljubi in izpelje to, da bodo inšpekcije in nadzor nad vsemi deviacijami v družbi bistveno okrepljeni. Kdo ima pogum, da dosledno izpelje ločitev katoliške cerkve od države in zagotovi obdavčenje ter nadzor nad finančnimi tokovi v cerkvi? Kdo in kdaj nas je zadolžil za več kot 30 milijard? Na katerih mestih so danes nekdanji nesposobni politiki? Pa še in še, da ne naštevam.

Z navedenim bi lahko na kratko pojasnili delo oblastnikov in marsikateremu državljanu Slovenije dali možnost za boljše odločitve od zdaj ponujenih kandidatov. Prav tako je opredelitev tiska, da imajo nekateri kandidati predispozicije za zmagovalce, zavajujoča in nepoštena.

Včasih je potrebno zelo malo, da se razbistri kalna voda politikantov. Volitve ob strokovnem poročanju medijev so vsekakor priložnost za nas državljane.

Miloš Šonc, Grosuplje