Pripombe Ministrstva za javno upravo se nanašajo predvsem na predlagane pravice vojaških oseb, ki se razlikujejo od pravic drugih javnih uslužbencev in so ali že urejene v obstoječih zakonih in se prenašajo v nove ali pa se predlaga njihova nadgradnja s ciljem večje socialne varnosti vojaških oseb oziroma izboljšanja njihovega statusa. Ministrstvo za obrambo pri predlaganih rešitvah vztraja, saj je eden od osnovnih ciljev obeh zakonov izboljšati status pripadnikov Slovenske vojske in posledično povečati zanimanje za zaposlitev v SV.

Aleš Sila, vodja službe za strateško komuniciranje ministrstva za obrambo